Apiksaban do przedłużonego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Krzywe czas do zdarzenia zostały obliczone za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Rysunek 1. Rycina 1. Randomizacja i obserwacja. Dwóch pacjentów z grupy leczonej apiksabanem w dawce 2,5 mg i dwóch pacjentów z grupy 5 mg apiksabanu zostało wykluczonych ze wszystkich analizy, ponieważ brakowało weryfikowalnej dokumentacji źródłowej.
Od maja 2008 r. Do lipca 2011 r. 2486 pacjentów zapisało się do 328 ośrodków w 28 krajach. Dwóch pacjentów w grupie otrzymującej apiksaban w dawce 2,5 mg i 2 pacjentów w grupie otrzymującej apiksaban w dawce 5 mg zostało wykluczonych ze wszystkich analiz, ponieważ brakowało weryfikowalnej dokumentacji źródłowej. Charakterystyka pacjentów w trzech badanych grupach była podobna w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Rycina pokazuje losowe przydzielanie pacjentów i obserwację.
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki kliniczne w populacji docelowej w trakcie zamierzonego aktywnego okresu badania. W ciągu 1-rocznego aktywnego okresu badania, pierwotne zdarzenie wyniku skuteczności wystąpiło u 96 z 829 pacjentów otrzymujących placebo (11,6 %), 32 z 840 pacjentów, którzy otrzymywali 2,5 mg apiksabanu (3,8%) i 34 z 813 pacjentów otrzymujących 5 mg apiksabanu (4,2%) (tabela 2). W sumie 19 pacjentów w grupie placebo (2,3%), 13 pacjentów w grupie otrzymującej apiksaban w dawce 2,5 mg (1,5%) i 20 pacjentów w grupie otrzymującej apiksaban w dawce 5 mg (2,5%) zostało liczone jako mające podstawowe zdarzenie wynikowe. Obie dawki apiksabanu były lepsze niż placebo w odniesieniu do pierwotnego wyniku (różnica pomiędzy placebo i 2,5 mg apiksabanu, 7,8 punktu procentowego [95% przedział ufności (CI), 5,5 do 10,3] i różnica między placebo i 5 mg apiksabanu, 7,4 punkty procentowe [95% CI, 4,8 do 10,0]; P <0,001 dla obu porównań).
Rycina 2. Rycina 2. Skumulowane częstości zdarzeń Kaplana-Meiera. Skumulowane częstości zdarzeń Kaplan-Meier są wyświetlane dla złożonego wtórnego wyniku skuteczności objawowej nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) lub zgonu związanego z ŻZK (Panel A) i dla drugorzędnego wyniku bezpieczeństwa złożonego głównego lub istotnego klinicznie krwawienia (panel B). Wypustki w obu panelach pokazują te same dane na powiększonej osi y.
Objawowa nawrotowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa lub zgon związany z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową wystąpił u 73 pacjentów (8,8%) otrzymujących placebo, w porównaniu z 14 pacjentami (1,7%), którzy otrzymywali 2,5 mg apiksabanu (różnica 7,2 punktów procentowych, 95% CI , 5,0 do 9,3, P <0,001) i 14 pacjentów (1,7%), którzy otrzymywali 5 mg apiksabanu (różnica 7,0 punktów procentowych, 95% CI, 4,9 do 9,1; p <0,001) [przypisy: fala uderzeniowa katowice, nfz poznań przeglądarka, ambisentencja ]

Tags: , ,

No Responses to “Apiksaban do przedłużonego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 5”

 1. Twitch Says:

  Dieta jest ważna,

 2. Nataniel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do tampony[...]

 3. Cujo Says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 4. Esquire Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zęby mądrości[...]

 5. Emil Says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

 6. Neophyte Believer Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry ortodonta warszawa[...]

 7. Róża Says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja fala uderzeniowa katowice nfz poznań przeglądarka