Czynnosciowe uposledzenie zdolnosci przypominania. Podany powyzej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynnościowe upośledzenie zdolności przypominania. Podany powyżej przykład dotyczy psychopatologii. Ale w warunkach fizjolo- gicznych również zdolność przypominania może ulec zakłóceniu. Dzieje się to przede wszystkim, pod wpływem silnych wzruszeń. Wielu studentów przy egza- minie doświadcza tych przykrych zjawisk, nie mogąc sobie przypomnieć wiado- mości, które na pewno posiadają. Nawet tak zautomatyzowana czynność jak mowa może ulec otamowaniu w chwili silnego wzruszenia. Wtedy “język koł- czeje”. Mówi się też “zatkało go”. W stanach psychonerwicowych, szczególnie w zespole neurasteniczno-hipo- chondrycznym oraz w histerii, skargi na osłabienie pamięci dotyczą właśnie zdolności przypominania, chociaż chory rzadko zdaje sobie z tego sprawę, na- rzekając ogólnie na . słabą pamięć. Przy bliższym badaniu okazuje się, że zakłó- cenie to dotyczy przeżyć dobrze kiedyś zapamiętanych i przechowywanych bez zarzutu, które nie chcą przyjść na pamięć. przy usiłowaniu ich odtworzenia. Podobnie czynnościowy charakter mają zaburzenia pamięci melancholików. I tutaj można stwierdzić, że chodzi niemal wyłącznie o czynnościowe zakłóce- nie zdolności przypominania, stanowiące współobjaw ogólnego zwolnienia czyn- ności umysłowych, w szczególności toku myślenia. I tutaj czynnikiem otamowu- jącym jest z zasady patologiczny afekt, mianowicie lęku, który rozprasza uwagę, utrudnia zapamiętywanie i blokuje zdolność przypominania. II. Zaburzenia organiczne pamięci Dzielimy w taki sam sposób według trzech podstawowych funkcji pamięcio- wych, a więc: Zaburzenia zdolności zapamiętywania. Jest to czynnosc daleko zawilsza, niż zwykle sądzimy, jednakże w praktyce klinicznej rozróżnie- nie to oddaje nam duże usługi. W ciężkich przypadkach organicznych psychoz nawet ważne przeżycia nie utrwalają się w pamięci, tak że cHory nie wie, co robił wczoraj, a nawet dzisiaj. Można np. ciężko otępiałej chorej (dementia senilis) opowiedzieć, że mąż. jej zmarł: zapłacze ona, lecz za chwilę nie wie już nic, tak że doświadczenie można wielokrotnie powtarzać, z tym samym skut- kiem. [podobne: , olejek cbd, biustonosze do karmienia, firma sprzątająca ]

Comments are closed.