Do wykonania próby sporzadza sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do wykonania próby sporządza się 8% zawiesinę hialuronidazy przez rozcieranie w moździerzu porcelanowym odważonej ilości proszku z fi- zjologicznym roztworem soli kuchennej. Postępowanie: materiał do badania (plwocina, wysięk, i in.) ujednostajnia się 4ro ługiem sodowym w ciągu 20 minut w ciepłocie 37° C, po czym po 10-mirnutowym wirowaniu zobojętnia się kwasem sol- nym. Po ponownym wirowaniu osad zawiesza się w jałowym roztworze soli fizjologicznej. 1 ml zawiesiny miesza się z 1 ml 8ro zawiesiny hia- luronidazy jądrowej i mieszaninę w ilości 2 ml wstrzykuje się śwince morskiej w okolicę pachwinową. . U świnek szczepionych materiałem zawierającym znikomą liczbę prątków gruźlicyz dodatkiem hialuronidazy węzły pachwinowe wyraźnie powiększają się już po upływie średnio 12 dni, a po upływie średnio 17 dni powstaje w miejscu szczepienia przetoka, na- tomiast u świnek, zaszczepionych tymże materiałem bez dodatku hialu- ronidazy, obrzmienie węzłów pachwinowych występuje dopiero po upły- wie 22 dni, a przetoka pojawia się po 36 dniach. Próba Zabłockiego zatem umożliwia szybsze stwierdzenie obecności w badanym materiale prątków gruźlicy. Nadaje się ta próba do badania materiału zawierającego znikomą liczbę prątków (1 co kilkanaście pól widzenia lub kilka w preparacie), natomiast dodatek hialuronidazy do materiału obfitującego w prątki nie wywiera wyraźniejszego przyśpie- szenia rozwoju zmian gruźliczych. Włókna sprężyste. Prócz prątków gruźlicy, plwocina w gru- źlicy płuc zawiera włókna sprężyste, zwłaszcza obfite w grudkach o wy- glądzie serowatym. Obecność ich dowodzi rozpadu miąższu płucnego. Białko. W czynnej gruźlicy płuc już w początkowym okresie, nie- kiedy nawet .zanim można wykryć prątki gruźlicy, stwierdza się w plwo- cinie białko, zależnie od zniszczenia tkanki płucnej. Ujemny Wynik tego badania wyłącza czynną gruźlicę płuc, z wyjątkiem ostrej gruźlicy pro- sówkowej i gruźlicy włóknistej, i dlatego może mieć znaczenie wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć między postępującą gruźlicą płuc a inną cho- robą płuc. [podobne: praca sochaczew olx, chirurg naczyniowy warszawa nfz, prądy traberta wskazania ]

Tags: , ,

No Responses to “Do wykonania próby sporzadza sie”

  1. Suicide Jockey Says:

    nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

  2. Michał Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do legitymacja hologram[...]

  3. Krzysztof Says:

    korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz praca sochaczew olx prądy traberta wskazania