Złudzenia i omamy pamięciowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dużą rolę odgrywają systematyczne zafałszowania pamięci, którym nadano nazwy złudzeń i omamów pamięciowych. 1. Przez złudzenie pamięciowe rozumiemy. zniekształcenia wspomnień wywołane przez patologiczny afekt. Są one analogiczne do złudzeń pamięciowych zdarzających się w warunkach prawidłowych, z tą tylko różnicą, że w jednym przypadku czynnikiem wpływającym na zniekształcenie wspomnień jest afekt patologiczny, a w drugim silny afekt fizjologiczny. Tak np. paranoicy i schizofrenicy z zespołem paranoidalnym przeistaczają z zasady swoje wspomnienia pod wpływem afektów związanych z ich urojeniami prześladowczymi czy ksobnymi. Szczególnie te ostatnie opierają się w błędnym tłumaczeniu zgodnych z rzeczywistością spostrzeżeń zachowanych w pamięci, na złudzeniach pamięciowych. Tak np. chorzy w podnieceniu maniakalnym przedstawiają zatarg z otoczeniem, którego byli niewątpliwymi sprawcami w taki sposób, jak gdyby byli ofiarami napaści, przy czym głusi są na wszelkie dowody ich winy. Tak samo melancholicy z urojeniami grzeszności wyolbrzymiają jakieś błahe przewinienie do rozmiarów grzechu śmiertelnego lub przestępstwa. Złudzenia pamięciowe odznaczają się czasem wielką trwałością. Mianowicie zdarza się często, że już po ustąpieniu ostrej psychozy, w czasie której chory był napastliwy i kłótliwy, utrzymuje on nadal, że brutalizowano go w chorobie, chociaż wiadomo, że to on był napastnikiem i że obchodzono się z nim bez zarzutu. Tutaj należą złudzenia pamięciowe polegające na przywłaszczaniu sobie przeżyć drugich ludzi (appersonisatio). Schizofrenicy np. czasem twierdzą, że coś przeżyli, co istotnie się zdarzyło, ale nie im, tylko innym chorym. 2. Omamy pamięciowe polegają na przekonaniu chorego, że rzeczywiście przeżył to, co jest zmyśleniem, fantazją. Zacierają się tu granice między wytworami marzeń na jawie a rzeczywistymi przeżyciami. Omamy pamięciowe różnią się od konfabulacji siłą przekonania, chociaż przyznać trzeba, że w praktyce spotyka się nierzadko przejścia między tymi zjawiskami. Konfabulacje mają na celu pokryć luki pamięciowe, podczas gdy omamy pamięciowe stanowią jakby nadprodukty. Są to jakby wyobrażenia wytwórcze, do których dołą-czyły się sądy realizujące. [hasła pokrewne: odma prezna, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, odruch oksytocynowy, oferty pracy bydgoszcz olx]

Tags: , , ,

No Responses to “Złudzenia i omamy pamięciowe.”

  1. Celtic Charger Says:

    Kiedyś mojej siostrze laryngolog zalecił laser i sollux na zatoki

  2. Cezary Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurgia plastyczna warszawa[...]

  3. Martyna Says:

    Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: odma prezna odruch oksytocynowy oferty pracy bydgoszcz olx przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz