Dwa wieki oceny ryzyka narkotykowego ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W związku z wycofaniem się, wpływowe raporty Instytutu Medycyny i Biura Odpowiedzialności Rządowej, wraz z przesłuchaniami w Kongresie, zakwestionowały, w jaki sposób narkotyk, który prawie podwoił ryzyko zawału serca lub udaru, mógł zostać wykorzystany przez ponad 20 milionów Amerykanów w ciągu 5 lat bez tego ryzyka jest powszechnie doceniane. W debacie podkreślono nieadekwatność polegania przez FDA na spontanicznie zgłaszanych zdarzeniach niepożądanych jako głównej metodzie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem leków. W powstałej w 2007 r. Ustawie FDA z 2007 r. Kongres zobowiązał FDA do opracowania systemu nadzoru w czasie zbliżonym do rzeczywistego, który będzie mógł skanować zapisy elektroniczne ponad 100 milionów Amerykanów do 2012 r. Ten system Sentinel jest już gotowy do działania (2011b). W ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano powszechne stosowanie nowszych ilościowych metod analizy ryzyka związanego z narkotykami. W metaanalizie publicznie dostępnych danych z badań klinicznych rozyglitazonu, Nissen i Wolski odnotowali 43% wzrost częstości występowania zawału mięśnia sercowego wśród pacjentów losowo przydzielonych do tego leku w porównaniu z kilkoma osobami porównawczymi (2007). To stwierdzenie, początkowo zakwestionowane przez producenta rozyglitazonu, było podobne do wyników analiz przeprowadzonych zarówno przez firmę, jak i przez FDA, które wcześniej nie były upubliczniane. Lek został skutecznie usunięty z rynku pod koniec 2010 r. (2010 r.).
Reklama promująca zapalenie stawów w 1915 roku.
Najnowszym osiągnięciem wpływającym na naszą wiedzę o ryzykach związanych z narkotykami jest wykorzystanie komputerowego przeglądu zapisów od tysięcy (lub milionów) pacjentów, w połączeniu z zaawansowanymi metodami farmakoepidemiologicznymi, w celu dokładnego oszacowania częstości występowania określonych działań niepożądanych. Narzędzia te pozwalają na ocenę ryzyka w odniesieniu do korzyści leku. Na przykład w 2008 roku opublikowano dwa badania obserwacyjne, których celem było ustalenie, czy stosowanie proagulantycznej aprotyniny (Trasylol) w chirurgii serca zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowych. Skanując zapisy ponad 88 000 pacjentów otrzymujących aprotyninę lub czynnik porównawczy, obie grupy badaczy odkryły znaczny wzrost ryzyka zgonu związanego z aprotyniną, po skorygowaniu o zasadnicze różnice między grupami (2008a, 2008b). Większy z dwóch badań został sfinansowany przez producenta leku w celu poinformowania o spotkaniu komitetu doradczego FDA, ale firma nie przedstawiła swoich ustaleń w terminie umożliwiającym ich włączenie do tych obrad, a komitet stwierdził, że nie ma wystarczających informacji, aby uzasadnia wycofanie leku z rynku.5 Jednakże, kiedy te artykuły i wyniki z randomizowanego badania z podobnymi wynikami zostały opublikowane (2008c), aprotynina została wycofana z rutynowego stosowania; od tego czasu został przywrócony w Europie i Kanadzie.
Tak więc, dwa stulecia po tym, jak dziennik cytował ekspertów zalecających lekarzom leczenie skutków ubocznych terapii arsenem i rtęcią, ocena ryzyka związanego z lekami stała się znacznie bardziej wyrafinowana. W całej tej historii badanie i zarządzanie tym nieuniknionym aspektem terapii wiązały się ze złożoną interakcją praktyki klinicznej, farmakologii, epidemiologii, polityki i polityki
[patrz też: odruch oksytocynowy, ambisentencja, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwa wieki oceny ryzyka narkotykowego ad 5”

  1. Matylda Says:

    Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

  2. Dancing Madman Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do psychotesty dla kierowców[...]

  3. Crash Override Says:

    Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja odruch oksytocynowy rehabilitacja bobath