Efektywność kosztowa środowiskowych podejść do zapobiegania chorobom ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 3rd, 2018

Jedynie analizy kosztów i korzyści, które umożliwiają porównywanie programów dotyczących różnych problemów zdrowotnych poprzez przekształcanie wyników zdrowotnych we wspólną miarę, są uwzględniane w rejestrze. Wykluczyliśmy badania, które nie zgłosiły interwencji spełniającej definicję prewencji pierwotnej i zaklasyfikowały pozostałe badania jako środowiskowe, kliniczne lub niekliniczne, ale ukierunkowane na osobę (w celu uzyskania pełnych metod, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego dokumentu). artykuł na). Opłacalność kategorii interwencji profilaktycznych. Zgodnie z naszymi definicjami, Rejestr CEA zawierał 401 badań profilaktyki klinicznej, z 1259 powiązanymi wskaźnikami efektywności kosztowej; 37 badań nieklinicznych, ukierunkowanych na człowieka, z 83 powiązanymi wskaźnikami efektywności kosztowej; i 31 badań dotyczących zapobiegania środowisku, z 59 powiązanymi wskaźnikami efektywności kosztowej. Interwencje środowiskowe były generalnie bardziej opłacalne niż interwencje kliniczne lub niekliniczne interwencje skierowane do osób (patrz wykres); odsetek, który był oszczędniejszy, był wyższy wśród interwencji środowiskowych (46%) niż wśród interwencji klinicznych (16%, P <0,001) lub nieklinicznych, ukierunkowanych na osobę interwencji (13%, P <0,001). Rozkład wskaźników efektywności kosztowej był podobny w przypadku interwencji klinicznych i nieklinicznych interwencji ukierunkowanych na osobę. Dwadzieścia siedem z 59 wskaźników efektywności kosztowej interwencji środowiskowych (46%) wskazuje, że interwencje były oszczędne; dodatkowe 10 interwencji środowiskowych (17%) kosztuje mniej niż 10 000 USD za QALY, a 15 (25%) kosztuje od 10 000 do 50 000 USD za QALY. Jako punkt odniesienia, 50 000 do 100 000 USD na QALY jest często wykorzystywane jako górny limit korzystnych wskaźników efektywności kosztowej.
W środowiskowym modelu profilaktyki na zachowanie ludzi wpływa środowisko fizyczne i społeczne3. O wiele mniej kosztowne może być zmienianie elementu środowiskowego, na który narażone jest wiele osób, niż bezpośrednia interakcja z każdą osobą. Nawet jeśli wpływ zmienionego środowiska na każdą osobę jest niewielki, skumulowany efekt populacyjny może być duży; opłacalność może być korzystna, ponieważ koszt jednej osoby jest niewielki. Na przykład Smith-Spangler i in. szacuje się, że w porównaniu ze status quo, podatek od sodu, który zmniejsza spożycie sodu o 6%, zmniejszyłby częstość występowania chorób serca i udaru mózgu, zwiększył liczbę QALY o 1,3 miliona i zaoszczędził 22,4 miliarda dolarów w ciągu życia dorosłych, którzy obecnie mają 40 lat. 85 lat.4
Zaskoczyło nas, że niekliniczne, ukierunkowane na osobę interwencje zapobiegawcze nie były bardziej opłacalne niż interwencje kliniczne. Chociaż brak wyraźnego efektu może nie świadczyć o prawdziwym braku efektu, to odkrycie sugeruje, że ekologiczny charakter interwencji może być ważniejszy niż niekliniczny charakter przy określaniu opłacalności. Zmiany środowiskowe mogą mieć początkowe koszty, po których następuje trwały efekt (np. Budowanie obiektów rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną), podczas gdy interwencje ukierunkowane na osobę mają stałe koszty (np. Programy ćwiczeń)
[patrz też: ewa dąbrowska dieta opinie, stomatologia mikroskopowa łódź, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ewa dąbrowska dieta opinie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego stomatologia mikroskopowa łódź