Najnizszy poziom w zakresie normy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najniższy poziom w zakresie normy określamy nazwą fizjologicznej głupoty albo ociężałości umysłowej (stupiditas physiologica, hy- pophrenia), których nie zalicza się do psychopatologii, przyjmując, że chodzi tutaj o wahania i wychylenia wciąż jeszcze w granicach normy, powstałe bez zadziałania jakiegoś czynnika chorobotwórczego. Odróżnienie w praktyce kli- nicznej otępienia od niedorozwoju bywa bardzo ważne. Wypracowano też mnóstwo metod mających na celu osądzenie, czy dany osobnik posiadał kiedyś wyższą sprawność umysłową, którą utracił wskutek choroby, czy też zawsze stał na niskim poziomie rozwoju intelektualnego. Doniosłym momentem różni- cowym jest słownik, jakim się dany osobnik posługuje. Zasób wyrazów, ich dobór, poprawna ich wymowa i wyszukane ich formy świadczą o dobrym kie- dyś poziomie inteligencji. Niedorozwinięci nie nauczyliby się całego tego słow- nika, Nawet gdy w otępieniu bardzo ucierpi sprawność intelektualna, to jednak zautomatyzowane powiązania myślowe zachowują się, ujawniają się w czasie badania. Niedorozwinięci automatyzmów tych nigdy nie posiadali, co poznać można po ubogim zasobie wyrazów, ich niedołężnym doborze, ich prymitywnym sposobie wymawiania, odmieniania i gramatycznego wiązania. [hasła pokrewne: , sklep kolagen, ubranka dla niemowląt, infekcje intymne ]

Comments are closed.