Niepamiec histeryczna moze sie rozciagac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niepamięć histeryczna może się rozciągać również na całe okresy czasu, naśladując w ten sposób prawdziwą, a więc organiczną niepamięć. Różnica polega na tym; że niępamięć histeryczna dotyczy okresów życia, gdy nie było jeszcze żadnych zaburzeń psychicznych, podczas gdy niepamięć prawdziwa – z wyjątkiem zespołu Korsakowa – do- tyczy z zasady okresu; gdy zmienione było chorobliwie sensorium. Tylko w tych przypadkach mamy właściwie prawo mówić o niepamięci prawdziwej (amnesia vera). Dotyczy ona okresu, gdy – świado- mość była ilościowo w znacznym stopniu albo też jakościowo zmieniona. A więc gdy świadomość była zniesiona (coma), gdy był stan półprzytomności (sopor) albo silniejszej senności (somnolentia), gdy pole świadomości było silnie zwę- żone, a ponadto gdy świadomość była zamącona jak w majaczeniu lub splątaniu albo przestawiona na osobowośćrozszczepienną jak w zamroczeniu – we wszyst- kich tych przypadkach można później stwierdzić albo niepamięć całkowitą (amnesia totalis), albo czasem niepamięć tylko fragmentaryczną, cząstkową (amnesia partialis). Chory po ocknięciu ze stanu nieprzytomności, a także po przejaśnieniu świa- domości po przebytej psychozie, nie wie gdzie jest, skąd się tu wziął i co się działo. Szukając w pamięci dochodzi w swoich wspomnieniach do pewnej chwili, PO czym wątek wspomnień się urywa. Dla oceny minionego okresu brak mu punktu zaczepienia. Jeżeli stan psychotyczny trwał dłuższy czas, np. szereg tygodni, to chory ulega złudzie, że chodziło o okres znacznie krótszy, jakby tylko o zwykłą mocno przespaną noc. Niepamięć prawdziwa może być również następstwem wybu- chów wściekłości albo u chorych umysłowo, albo u psychopatów. W tych ostat- nich przypadkach, mimo podłoża psychopatycznego, uważa się afekt ten za fizjologiczny, chociaż znacznie odchylony w kierunku pogranicza z chorobą. Jeżeli niepamięć nie jest całkowita, to pozostają wysepki wspomnień, albo też ogólne wspomnienia całości, w podobny sposób zamazane “jak nasze wspom- nienia z marzenia sennego. Podobieństwo to posuwa się dość daleko. Czasem już po ocknięciu chory pamięta jeszcze dość dużo i może złożyć nawet pewne zeznania, po pewnym czasie jednak wspomnienia te zacierają się i nikną. Kiedy indziej bywa odwrotnie: w pierwszej chwili chory nic sobie nie przypomina z okresu zakłóconego -sensorium, po pewnym czasie. urywki wspomnieli mogą jednak z niepamięci wyłonić się, zwłaszcza gdy przypominamy mu działanie jego w tym okresie. I tutaj, jak w symulacji tudzież w histęrii, może się zda- rzyć, że zapomnieniu ulegają przeżycia przykre albo obciążające chorego. lMa to ogromne znaczenie w praktyce sądowo-psychiatrycznej, gdyż władze śledcze z natury rzeczy odnoszą się z powątpiewaniem do wybiórczego wyglądu takich luk pamięciowych. [przypisy: , protetyka, ból pleców, tusz do rzęs ]

Comments are closed.