Obrzmienie tarczycy moze byc róznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Obrzmienie tarczycy może być różnego stopnia,. czasami daje się wykryć tylko obmacywaniem, i to np. jedynie podczas ruchów połykowych, gdy badany stoi, odchyliwszy głowę ku tyłowi, Z innych objawów, które stwierdza się oglądaniem, duże znaczenie mają zaburzenia rozszerzalności klatki piersiowej. W gru- źlicy płuc obie połowy klatki piersiowej rozszerzają się bardzo często nierównomiernie. Powłóczenie pewnych okolic klatki, daje się nieraz spostrzec jako objaw wczesny, gdy wyraźnego zapadnięcia klatki jeszcze nie ma. Zwłaszcza doniosłe znaczenie rr;a opóźnianie się oddechowe jednego ze szczytów płuc w porównaniu z drugim, gdyż może ono zależeć od szczytowego gruźliczego zapalenia opłucnej lub od zrostów opłucnych na tle gruźlicy szczytowej. W gruźlicy obu płuc stopień ograniczenia rucho- mości oddechowej może być po obu stronach klatki piersiowej niejedna- kowy: bardzo często po stronie z dawniejszym zajęciem powłóczenie jest o wiele wyraźniejsze wskutek zmian bliznowatych. Mogą zdarzać się także powłóczenia skrzyżowane, np. w razie nacieku z jednej strony, a zapalenia opłucnej z drugiej strony. W gruźlicy płuc ulega też nieraz zaburzeniu objaw przeponowy Littena stanowiący zewnętrzny wyraz ruchów przepony. U chorych na gruźlicę płuc zmienia się nierzadko tor oddychania oraz częstość oddechów. Mianowicie w ciężkiej gruźlicy płuc w oddychaniu biorą udział pomocnicze mięśnie oddechowe, a czę- stość oddechów wzrasta. Niezwykle głębokie oddychanie, zarazem bardzo częste (do 40-70 na minutę), czasami za częste i powierzchowne cechuje dołączenie się ostrej gruźlicy prosówkowej. Zmiana oddychania kojarzy się w tych przypadkach zazwyczaj ze szczególnym, nader bladosinym za- barwieniem warg i policzków, nie odpowiadającym stanowi płuc i serca. Oglądaniem cho-rych na gruźlicę płuc można czasami stwierdzić Tętnienie serca na większej przestrzeni niż u osób zdrowych. Bywa to wtedy, gdy sąsiednia tkanka płucna zapadając się obnaża serce na większej przestrzeni. Zapadanie się płuca oraz zrosty płuca z sercem mogą wieść do przesunięcia serca wraz z przesunięciem i ustaleniem ude- rzenia koniuszkowego na niezwykłym miejscu. [podobne: laparoskopia endometrioza, kamagra opis, alfabetyczny spis chorób ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis chorób kamagra opis laparoskopia endometrioza