Omamy pamięciowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Omamy pamięciowe występują najczęściej w schizofrenii paranoidalnej. Chora skarży się np., że się ją co noc gwałci, korzystając z jej głębokiego snu. Omamy te mogą dotyczyć czasów, gdy w ogóle chory był jeszcze wolny od psychozy, tak że zjawiska tego nie da się sprowadzić do omamów czuciowo-ustrojowych. Omamy pamięciowe występują zresztą czasem u chorych, którzy w ogóle nie halucynują, np. w psychozach organicznych. Niektórzy zaliczają tutaj również to, co opisaliśmy powyżej pod nazwą pseudologia phantastica, a także konfabulacje. Objawy pseudologiczne zasługują na tę nazwę co najwyżej dopiero wówczas, gdy wytworzy się wiara w rzeczywistość zmyślonych historii, co jednak nie zawsze ma miejsce. Na pograniczu złudzeń i omamów pamięciowych pomieścić trzeba złudy pamięciowe utożsamiające, znane pod francuską nazwą dejii vu (już widziane) lub dejii vecu (już przeżywane). Złudy te zdarzają się i zdrowym zwłaszcza w stanach zmęczenia fizjologicznego lub neurastenicznego. Na przeżyciach takich opierano fantastyczne teorie metafizyczne o wędrówce dusz (metempsychoza, palingeneza, reinkarnacja). Złudy te występują jako prawidłowe zjawisko w psychologii marzenia sennego. Jednakże w psychopatologii zjawiska te natężeniem swoim i siłą towarzyszącego im przekonania o prawdziwości dochodzą do rozmiarów objawu chorobowego. Występuje to szczególnie w schizofrenii i w zamroczeniu padaczkowym: chorzy czasem gniewają się, że padają ofiarą jakichś specjalnie dla nich zainscenizowanych komedii. Kryptomnezje są odwrotnością poprzednich zaburzeń, mianowicie niektóre wspomnienia straciły tutaj cechę powtórności i wydają się osobnikowi tworem nowym. Na przykład w otępieniu starczym zdarza się, że chory opowiada nam anegdotkę, którą przed paru minutami od nas usłyszał. Zjawisko to, oczywiście bez cech jakości patologicznej, występować może i w prawidłowych warunkach. Mówi się wówczas o podświadomym plagiacie. Czasem pojęcia kryptomnezji używa się w innym nieco znaczeniu; np. glossolalia polega na przemawianiu w języku osobnikowi dotąd niewątpliwie nieznanym; mistycy dopatrują się w zjawiskach takich czegoś niezwykłego, chociaż chodzić może w przypadkach mistyfikacji histerycznej o sztuczną mowę podobną do wymyślanej przez bawiące się dzieci, albo też chodzić może o przypomnienie sobie dawno zapomnianych nabytków pamięciowych właśnie w znaczeniu kryptomnezji. Dlatego w leksykonach znaleźć można definicję kryptomnezji: podświadoma pamięć. Terminu tego nie należy mieszać z ekmenzją, która oznacza zjawisko spotykane w zaburzeniach pamięci starczych i innych organicznych, polegające na zapominaniu świeżych przeżyć przy dobrze zachowanych wspomnieniach z dawnych czasów. [więcej w: erozja szkliwa, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz