Przy zahamowaniu psychoruchowym, jesli chorzy

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Przy zahamowaniu psychoruchowym, jeśli chorzy w ogóle coś wyjaśniają, to czasem obrazowo wyjaśniają swój stan, tak jakby mieli nogi z ołowiu. Otamowanie może nagle ustąpić, tak jakby ktoś usunął tamę, dając nagromadzonym wodom swobodny odpływ. Zahamowanie nie ustępuje zazwyczaj tak nagle, chociaż i tutaj wyjątkowo zdarzają się działania wybu- chowe lub impulsywne. Mówimy wówczas o odhamowaniu. Stany te zalicza się właściwie do zaburzeń woli, dążeń, życia popędowego i działania. Jeżeli zaha- mowanie lub otamowanie posunie się do ostatecznych granic, to występuje stan osłupienia (stupor). W stanie tym zanikają wszelkie przejawy woli i życia popędowego, chociaż świadomość nie jest upośledzona. Chorzy mogą wówczas stać się małomówni, a nawet na długi czas zupełnie zamilknąć (mutismus). Mogą też przestać jeść, pić, załatwiać potrzeby fizjologiczne, dbać o cokolwiek. Nawet jednak w takim ciężkim stanie osłupienia procesy myślowe rozgrywają się, choć trudno w nie wniknąć i trudno je po przeminięciu tego stanu odtworzyć. Oka- zuje się jednak, że w takim stanie chorzy mogą czynić bardzo bystre spostrze- żenia i przerabiać je myślowo.
OBNIZENIE SPRAWNOŚCI UMYSLOWEJ (POZIOMU INTELIGENCJI) Może ono być wywołane czynnikami wcześnie nabytymi i wrodzonymi albo późno nabytymi. W pierwszym przypadku mówimy o niedorozwoju umysłowym (oligophrenia), w drugim o otępieniu (defentia s. obtu- sio). Otępienie oznacza niski poziom inteligencji, wywołany organiczną sprawą chorobową przebytą już po osiągnięciu pewnego stopnia rozwoju umysłowego. W przypadkach otępienia nastąpiło więc cofnięcie się sprawności umysłowej, podczas gdy w niedorozwoju umysłowym nastąpiło zahamowanie procesu roz- wojowego, tak że nie został osiągnięty prawidłowy poziom inteligencji. Pojęcia te wchodzą w skład tzw. zespołu psycho-organicznego odgrywającego ogromną rolę w praktyce psychiatrycznej. Dwa te pojęcia cza- sem zachodzą na siebie. Tak się rzecz ma w psychiatrii dziecięcej, gdzie wcześ- nie przebyte organiczne choroby mózgu równocześnie powodują obniżenie uzy- skanej już sprawności intelektualnej, a zarazem zahamowanie dalszego rozwoju. [przypisy: olej makadamia, olejek kokosowy do włosów, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Schizofrenia prosta.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa rzeczą bardzo trudną, nie zawsze bowiem cechy te występują tak wyraźnie jak powyżej opisano. W schizofrenii prostej i w stanach ubytków intelektualnych schizofrenicznych mowa i bieg myśli tych ludzi mogą się nie rzucać w oczy. Potrzeba czasem dużo wprawy i długiej rozmowy z chorym, aby stwierdzić, że jego logika różni się od logiki zdrowego człowieka i doprowadza go do błędnych wniosków, chociaż wychodzi on z tych samych przesłanek co drudzy. To rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego, jest właśnie znamienne dla objawu rozkojarzenia. Między innymi trzeba dobrze śledzić wątek myślowy schizofrenika, aby dostrzec typowe dla rozkojarzonego rozumowania współistnienie sprzecznych sądów. Objawowi temu nadał Spett (1949) nazwę ambisentencji. Za przykład może tu służyć chora, która rozpacza po urojonym wymordowaniu jej dzieci. Na widok tychże dzieci żywych i zdrowych rozpacz jej nie uśmierza się. Twierdzi ona nadal, że wprawdzie istotnie dzieci jej żyją, niemniej jednak jest ona nadal przekonana, że zostały one wymordowane. Przykład ten poza ambisentencją rzuca światło na istotę urojeń, na sztywność afektywną, a nawet na ambiwalencję uczuciową. Można bowiem było zauważyć, że chora na widok dzieci jakby się ucieszyła, nie wyzbywając się jednak nastroju rozpaczy.
OTAMOWANIE A ZAHAMOWANIE. Pojęcia te nie zawsze w praktyce odcinają się ostro, jak należy. Zahamowanie albo tylko przyhamowanie oznacza stan ogólnego, trwałego w czasie zwolnienia czy powstrzymania przebiegu czynności, w danym przypadku czynności psychicznych, a szczególnie myślowych. Typowym przykładem zahamowania jest właściwie stan depresji. Natomiast w schizofrenii zachodzi raczej otamowanie, które polega na nagłym zatrzymaniu się dobrze dotąd przebiegającej czynności, tak jak gdyby w poprzek strumienia postawiono tamę – stąd nazwa. W zahamowaniu ruchy i myśli są jednostajnie zwolnione, a chorzy skarżą się czy to na zmęczenie występujące przy próbach wysiłków umysłowych, czy na zanik zainteresowań. [podobne: psychoterapia, Psycholog, gabinet psychologiczny]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »