Ośrodki zdolności zapamiętywania.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podnosi się wielokrotnie, że pamięć, podobnie jak wszystkie inne czynności psychiczne, jest funkcją mózgu jako całości i że nie ma rzekomo miejsca w mózgu, które można by poczytać za ośrodek pamięci na wzór takichże ośrodków mowy, czucia, ruchu itd. Penfield i Milner dokonali odkrycia (1958), które być może podważy nasze zapatrywania. Operacje neurochirurgiczne wykazały mianowicie, że hip pocampus i gyrus hippocampi trzeba by uznać za ośrodki zdolności zapamiętywania. Obustronne usunięcie tych części kory mózgowej prowadzi do utraty zdolności zapamiętywania, natomiast jednostronne uszkodzenie nie pociąga za sobą tych następstw chory po takim zabiegu nie jest zdolny utrwalić w swojej pamięci dopiero co przez tych zdarzeń, poza tym ma niepamięć wsteczną bardzo rozległą. Szczegółowe badania psychologiczne wykazały, że chory zdolny jest przypomnieć sobie dokładnie wszystkie dawniejsze przeżycia, nie ma również zaburzeń uwagi, nie obniża się jego oraz inteligencji, mowa jego jest bez zarzutu, w szczególności nie doznaje uszczerbku słownik wyrazów, chory nie traci również nabytych zdolności. Zabiegi operacyjne dotyczyły przypadków padaczki z umiejscowieniem ognisk drgawkorodnych. Zabiegi okazały się skuteczne, gdyż napady padaczkowe ustały, jednakże chorzy, chociaż byli zdolni do pracy, odczuwali przykro utratę zdolności zapamiętywania. Penfield i Milner przestrzegają dlatego przed podejmowaniem obustronnej operacji. Nie wiemy na razie, jaka jest trwałość tego uszkodzenia czynności pamięciowej i czy następuje kompensacja utraconej funkcji. Spostrzeżenia te mają jednak doniosłe znaczenie teoretyczno-naukowe, gdyż rzucają światło na neurofizjologiczne warunki zdobywania nabytków pamięciowych. W poprzednich rozważaniach na temat świadomości mowa była niejednokrotnie o zjawiskach pamięci. Pamięć zdaje się być właściwością wszelkiej tkanki żywej, w szczególności nerwowej. Leży ona u podstaw odruchowości warunkowej i czynności psychicznych automatycznych. Z analizy fenomenologicznej wynika, że treść pamięci powstaje z przetworzenia się przeżyć świadomych, tak jak gdyby energia psychiczna dynamiczna przeistaczała się w potencjalną i na odwrót. Tego rodzaju wyniki dociekań teoretycznych powinny być podstawą badań praktycznych nad pamięcią. [przypisy: prądy traberta, twaróg wartości odżywcze, ambisentencja]

Tags: , ,

No Responses to “Ośrodki zdolności zapamiętywania.”

  1. Dangle Says:

    Mleko krowie jest zdrowe

  2. New Cycle Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spirulina[...]

  3. Swampmasher Says:

    Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

Powiązane tematy z artykułem: ambisentencja prądy traberta twaróg wartości odżywcze