Stopień spokoju afektywnego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Pewien młody człowiek, który wyszedł cało z wypadku samochodowego, nie zapamiętał w jaki sposób wydostał się ze strzaskanego samochodu. Jak z tego widzimy, do prawidłowego zapamiętania potrzebny jest pewien stopień spokoju afektywnego, umożliwiający skupienie uwagi. Jeżeli afekt fizjologiczny może spowodować niedowład czynności zapamiętywania tak znacznego stopnia, to tym bardziej dotyczy to afektu patologicznego, który otamowuje czynność zapamiętywania, tak że nie dochodzi do engrafii, a tym samym nie mogą powstać engramy, jeżeli zaś powstaną, to nie są one dość głębokie i ekforia ich jest uniemożliwiona. Upośledzenie zdolności przechowywania nabytków pamięciowych, czyli zakłócenie czynnościowe pamięci sensu stricto zachodzi również już w fizjologicznych warunkach. Mianowicie wszystkie engramy są z zasady nietrwale i z biegiem czasu zacierają się. W doświadczeniach nad odruchami warunkowymi stwierdza się, że wytworzone już odruchy zanikają, jeżeli przez dłuższy czas nie ulegają odnowie. Zapomniane odruchy warunkowe, zresztą podobnie jak wszelkie inne osobnicze nabytki pamięciowe, nie giną bez śladu, tak że łatwiej je odnowić niż wyuczyć się ich na nowo. W patologicznych warunkach trudno oczywiście mówić o lukach pamięciowych czynnościowego pochodzenia. Przez luki pamięciowe rozumie się bowiem fakt organiczny zagłady pewnych zasobów pamięciowych w znaczeniu wymazania engramów. Jeżeli w klinice mówimy czasem o lukach pamięciowych histerycznych, to mamy na myśli raczej luki pamięciowe rzekome, powstałe właściwie przez zablokowanie zdolności przypominania. W pomyślnych warunkach udaje się też często dotrzeć do takich zablokowanych engramów i stwierdzić, że przechowane one zostały w nienaruszonym stanie. Luki pamięciowe rzekome, czyli czynnościowe, nie są więc ściśle biorąc zaburzeniami zdolności przechowywania, gdyż pamięć sensu stricto, a więc zasób engramów trwa w utajeniu. [więcej w: olejowanie wlosów, poradnia psychologiczna ursynów, kolektomia]

Tags: , ,

No Responses to “Stopień spokoju afektywnego.”

 1. Dawid Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia holistyczna[...]

 2. Nikola Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 3. Wheels Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[...]

 4. Stanisław Says:

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

Powiązane tematy z artykułem: kolektomia poradnia psychologiczna ursynów ten niezręczny moment cda