Pamięć następowa.

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Pojęcie pamięci następowej czyli następczej (amnesia anterograda) używane bywało w piśmiennictwie w wielu znaczeniach. Powinno się go używać na oznaczenie takich przypadków, w których niepamięć dotyczy okresu już po niewątpliwym ustąpieniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W praktyce stan taki jest bardzo trudno ustalić, a jeszcze trudniej udowodnić, np. władzom sądowym. Zarówno w stanach hipnotycznych, jak i zamroczeniach histerycznych oraz – co dziwniejsze – padaczkowych można stwierdzić ciągłość pamięciową w obrębie danego stanu pomrocznego, a nawet z przeskoczeniem okresu remisji ciągłość od jednego stanu pomrocznego do następnego. Niepamięć stwierdza się wówczas w okresie remisji, a ustępuje ona, gdy tylko świadomość przestawi się na rozszczepienną osobowość w następnym okresie zamroczenia. Coś podobnego występuje też czasem w upojeniach alkoholowych. Zjawisko to nigdy oczywiście nie przybiera rozmiarów naprzemiennego rozdwojenia osobowości, jak to opisują literaci fantaści. Gdzie zasoby pamięciowe wraz ze zdolnością o przypominania doznały całkowitego upośledzenia, tam rozpoznanie dobrze znanych przedmiotów staje się w ogóle niemożliwe. Tak się dzieje w otępieniu starczym, gdzie w daleko posuniętych przypadkach chorzy zapominają w ogóle np., że mieli dzieci i nie rozpoznają ich. Na ogół jednak stwierdza się, że właściwość rozpoznawania utrzymuje się znacznie dłużej niż zwykłe przypominanie. Wyjaśnia się to łatwością utożsamiania wyobrażenia spostrzegawczego z właściwym wyobrażeniem odtwórczym. Przy badaniu zdolności zapamiętywania można zauważyć, że chory nie umie powtórzyć nazwy przedmiotu, który mu przed chwilą pokazano i nazwano, natomiast przedmiot ten bez trudu odnajdzie i wskaże wśród wielu innych. Nowa dziedzina badań nad zaburzeniami pamięciowymi otworzyła się w związku ze wstrząsami elektrycznymi, które powodują prawdziwą niepamięć całkowitą, włącznie z niepamięcią wsteczną i następową. Zaburzenia te dość szybko po zabiegu ustępują. Zauważyliśmy, że chory, tuż po ocknięciu się całkowicie zdezorientowany, rozpoznaje jednak w lot znajome twarze nawet tych osób, z którymi nie jest bardzo zżyty. [podobne: przegladarka skierowań, fala uderzeniowa katowice, rehabilitacja bobath]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa katowice przegladarka skierowań rehabilitacja bobath