Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

Okres niepamięci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach chorego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nierówność wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres bezpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a nawet w najcięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudanym powieszeniu, również w upojeniu patologicznym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, chociaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrząsach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwierdzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd zapomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powracają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypominania. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym uszkodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: dentysta opinie, dentysta mokotów, dentysta ortodonta]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

Okres niepamięci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Pojęcie pamięci następowej czyli następczej (amnesia anterograda) używane bywało w piśmiennictwie w wielu znaczeniach. Powinno się go używać na oznaczenie takich przypadków, w których niepamięć dotyczy okresu już po niewątpliwym ustąpieniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W praktyce stan taki jest bardzo trudno ustalić, a jeszcze trudniej udowodnić, np. władzom sądowym. Zarówno w stanach hipnotycznych, jak i zamroczeniach histerycznych oraz – co dziwniejsze – padaczkowych można stwierdzić ciągłość pamięciową w obrębie danego stanu pomrocznego, a nawet z przeskoczeniem okresu remisji ciągłość od jednego stanu pomrocznego do następnego. Niepamięć stwierdza się wówczas w okresie remisji, a ustępuje ona, gdy tylko świadomość przestawi się na rozszczepienną osobowość w następnym okresie zamroczenia. Coś podobnego występuje też czasem w upojeniach alkoholowych. Zjawisko to nigdy oczywiście nie przybiera rozmiarów naprzemiennego rozdwojenia osobowości, jak to opisują literaci fantaści. Gdzie zasoby pamięciowe wraz ze zdolnością o przypominania doznały całkowitego upośledzenia, tam rozpoznanie dobrze znanych przedmiotów staje się w ogóle niemożliwe. Tak się dzieje w otępieniu starczym, gdzie w daleko posuniętych przypadkach chorzy zapominają w ogóle np., że mieli dzieci i nie rozpoznają ich. Na ogół jednak stwierdza się, że właściwość rozpoznawania utrzymuje się znacznie dłużej niż zwykłe przypominanie. Wyjaśnia się to łatwością utożsamiania wyobrażenia spostrzegawczego z właściwym wyobrażeniem odtwórczym. Przy badaniu zdolności zapamiętywania można zauważyć, że chory nie umie powtórzyć nazwy przedmiotu, który mu przed chwilą pokazano i nazwano, natomiast przedmiot ten bez trudu odnajdzie i wskaże wśród wielu innych. Nowa dziedzina badań nad zaburzeniami pamięciowymi otworzyła się w związku ze wstrząsami elektrycznymi, które powodują prawdziwą niepamięć całkowitą, włącznie z niepamięcią wsteczną i następową. Zaburzenia te dość szybko po zabiegu ustępują. Zauważyliśmy, że chory, tuż po ocknięciu się całkowicie zdezorientowany, rozpoznaje jednak w lot znajome twarze nawet tych osób, z którymi nie jest bardzo zżyty. [podobne: dentysta opinie, dentysta mokotów, dentysta ortodonta]

Comments Off

« Previous Entries