Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stopień spokoju afektywnego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pewien młody człowiek, który wyszedł cało z wypadku samochodowego, nie zapamiętał w jaki sposób wydostał się ze strzaskanego samochodu. Jak z tego widzimy, do prawidłowego zapamiętania potrzebny jest pewien stopień spokoju afektywnego, umożliwiający skupienie uwagi. Jeżeli afekt fizjologiczny może spowodować niedowład czynności zapamiętywania tak znacznego stopnia, to tym bardziej dotyczy to afektu patologicznego, który otamowuje czynność zapamiętywania, tak że nie dochodzi do engrafii, a tym samym nie mogą powstać engramy, jeżeli zaś powstaną, to nie są one dość głębokie i ekforia ich jest uniemożliwiona. Upośledzenie zdolności przechowywania nabytków pamięciowych, czyli zakłócenie czynnościowe pamięci sensu stricto zachodzi również już w fizjologicznych warunkach. Mianowicie wszystkie engramy są z zasady nietrwale i z biegiem czasu zacierają się. W doświadczeniach nad odruchami warunkowymi stwierdza się, że wytworzone już odruchy zanikają, jeżeli przez dłuższy czas nie ulegają odnowie. Zapomniane odruchy warunkowe, zresztą podobnie jak wszelkie inne osobnicze nabytki pamięciowe, nie giną bez śladu, tak że łatwiej je odnowić niż wyuczyć się ich na nowo. W patologicznych warunkach trudno oczywiście mówić o lukach pamięciowych czynnościowego pochodzenia. Przez luki pamięciowe rozumie się bowiem fakt organiczny zagłady pewnych zasobów pamięciowych w znaczeniu wymazania engramów. Jeżeli w klinice mówimy czasem o lukach pamięciowych histerycznych, to mamy na myśli raczej luki pamięciowe rzekome, powstałe właściwie przez zablokowanie zdolności przypominania. W pomyślnych warunkach udaje się też często dotrzeć do takich zablokowanych engramów i stwierdzić, że przechowane one zostały w nienaruszonym stanie. Luki pamięciowe rzekome, czyli czynnościowe, nie są więc ściśle biorąc zaburzeniami zdolności przechowywania, gdyż pamięć sensu stricto, a więc zasób engramów trwa w utajeniu. [więcej w: olejowanie wlosów, usunięcie endometriozy, Dentysta warszawa]

Comments Off

Posts Tagged ‘Dentysta warszawa’

Stopień spokoju afektywnego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Trwałość oznacza czasokres, w ciągu którego pewna treść zachowuje się gotowa do przypomnienia. Trwałość pamięci bywa indywidualnie rozmaita. Duża trwałość pamięci polega przeważnie na częstym odświeżaniu wspomnień. Szczególnie fakty z wczesnego dzieciństwa pamiętamy dzięki częstemu ich wspominaniu, czasem pamiętamy je z opowiadań drugich ludzi. U starych ludzi cierpi zdolność zapamiętywania, a więc przyswajania sobie nowych nabytków pamięciowych, natomiast zdolność przechowywania i przypominania może utrzymywać się z zadziwiającą trwałością. Są liczne sposoby mnemotechniczne sztucznego utrwalania faktów w pamięci. Szybkość zapamiętywania podlega również indywidualnym różnicom. Zazwyczaj, gdyż mowa jest o dobrej pamięci, ma się na myśli szybkość i łatwość zapamiętywania. Nie jest to słuszne, gdyż zdolność ta ma wartość tylko w łączności z innymi właściwościami pamięciowymi. Szybkość zapamiętywania bez trwałości nie przedstawia dużej wartości. Przez gotowość pamięci rozumiemy umiejętność łatwego przypominania potrzebnych w danej chwili danych pamięciowych. Przypominanie zależy od zdolności kojarzenia dla odnalezienia wyobrażeń, które zdolne są nasunąć poszukiwane obrazy pamięciowe. Czasem nie udaje się nam przypomnieć czyjegoś wyglądu. Wystarczy wówczas, gdy ktoś nam zwróci uwagę na jakiś drobny szczegół, dotyczący tej osoby, np. jej tik lub sposób uczesania albo jakąś okoliczność z przeszłości, np. gdzie miało miejsce spotkanie aby z wyobrażeniem tym skojarzyły się dalsze szczegóły, po czym wnet przypomni się nam cały obraz tej osoby. Są ludzie o rozległej wiedzy, a więc o ogromnych zasobach pamięciowych, którzy nie umieją z posiadanych wiadomości zrobić użytku we właściwej chwili, np. w czasie dyskusji. [więcej w: olejowanie wlosów, usunięcie endometriozy, Dentysta warszawa]

Comments Off

« Previous Entries