Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Dreszer i Schramm zbadali powracanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dreszer i Schramm zbadali powracanie pamięci po wstrząsach elektrycznych i stwierdzili, że następuje ono w kolejności chronologicznej nabywania danych pamięciowych; np. pewna chora tuż po ocknięciu się podawała swoje nazwisko panieńskie, potem przypomniała sobie, że jest zamężna, następnie dopiero przy- chodziło jej na pamięć imię jej 3-letniego synka, a wreszcie i imię jej 3-mie-, sięcznej córeczki. Po ustąpieniu ostrej psychozy, nawet wówczas, gdy sensorium nie było upo- śledzone, stwierdza się bardzo często niepamięć treści minionych przeżyć psy- chotycznych. Zjawisku temu nadano nazwę amnesia retropsychotica. Tam gdzie sensorium było zmienione, niepamięć bywa zupełna, co najwyżej mogą pozo- stać luźne wyspy wspomnieniowe, nie wiążące się logicznie z żadną całością. Czasem wspomnienia takie trudno choremu odróżnić od marzenia sennego. Ale nawet tam, gdzie sensorium było nie uszkodzone, chorzy miewają trudności, gdy usiłują sobie wiernie odtworzyć przeżycia psychotyczne. Czasem wspom- nienia z okresu psychozy pozostają w pamięci jako zamazane obrazy, nie dające się ani logicznie uporządkować, ani nawet w ogóle wysłowić. Pochodzi to w du- żym stopniu stąd, że przeżycia psychotyczne nie kojarzą się integralnie z rze- oczywistymi przeżyciami. Na tym samym zdają się polegać fizjologiczne trud- ności, jakie miewamy w usiłowaniach zapamiętywania treści przeżytych marzeń sennych. Zjawisko niepamięci retropsychotycznej występuje szczególnie wyraź- nie po leczeniu elektrowstrząsowym. ZŁUDY PAMIĘCIOWE Złudy pamięciowe i niedokładność odtwarzania mogą zachodzić już w fizjologicznych warunkach, jednakże w psychopatologii chodzi o szczególnie jaskrawe zaburzenia. Poza ostrym i przewlekłym alkoholizmem zdarza się to szczególnie w zespołach organicznych, a zwłaszcza u epileptyków. Obraz pamięciowy nie odpowiada rzeczywistości. Podobne wspomnienia zlewają się łatwo w jedno. Jeżeli chory był dwukrotnie w więzieniu, to obydwa pobyty mieszają mu się, tak że nie umie on odróżnić wydarzeń z pierwszego pobytu od wydarzeń z drugiego. U otępiałych ciężko chorych stwierdza się często, że mie- szają oni wydarzenia z I wojny światowej z wydarzeniami z II wojny świa- towej. [patrz też: , odżywka do włosów, salon fryzjerski mokotów, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Dreszer i Schramm zbadali powracanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na 1019 przypadków gruźlicy płuc z jamami nie powiodło się Michałowi BLachowi wykryć prątków gruźlicy w 76 (7,5%) przy stosowaniu zwykłej metody barwienia rozmazów plwociny. Niestety, metoda posiewów ujednostajnionej przedtem plwociny jest żmudna, ponieważ dla uzyskania zadowalających wyników wymaga wysiewania równocześnie na kilku pożywkach, do sporządzania których potrzeba dużej wprawy. Nadto nie daje ta metoda wyników szybkich. Wzrost prątków następuje w ciągu 2 miesięcy, przeważnie jednak po 2 tygodniach. Metoda posiewu nie zawsze jest pewna, gdyż mimo wy- siewania materiału, zawierającego prątki, hodowla może nie wyrosnąc (Aleksander Ławrynowicz, Maria Stańkowska i Eugenia Wasilewska- Mironowicz, również Maria Dsoorzaczek-Palliercuxu), tak iż znaczenie ma tylko dodatni wynik posiewu, Przeszkodą w tym badaniu bywa nieraz zanieczyszczenie pożywek bakteriami znajdującymi się w plwocinie albo przypadkowymi, których podczas wyjaławiania pożywki oraz ujedno- stajniania plwociny nie zniszczono. Bakterie te rosną obficie i przez to uniemożliwiają wykrycie prątków gruźlicy. Z bardzo licznych metod hodowania prątków gruźlicy z plwociny iJ z innych hateriałów dają naj- lepsze wyniki metody Petragnaniego oraz Hohna i Lowensteina (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni). Po szczegóły odsyłam do podręczników bakte- riologii. Najnowsze badania Duoosa umożliwiają, być może, uzyskanie szyb- kiego wzrostu prątków gruźlicy. Mianowicie Dubas stwierdził, że do- danie do płynnych pożywek przetworu Tween 80 – jest to ester kwasu oleinowego i polioksyakylenu – przyśpiesza wybitnie wzrost prątków, a nadto, prątki gruźlicy rosną w takiej pożywce nie tylko na jej powierzchni, ale także w jej głębi i na dnie naczynia nie skupiając się w grudki. Zmętnienie pożywki Dubosa można spostrzec gołym okiem już na 3-4 dzień po zasianiu prątków. Doskonałą metodą umożliwiającą stwierdzenie, czy plwocina lub inny materiał zawiera prątki gruźlicy, jest szczepienie badanego mate- riału śwince morskiej do zmiażdżonych palcami węzłów chłonnych. [patrz też: , Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia, foteliki dla dzieci ]

Comments Off