Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Ubóstwo wy- obrazen i pojec

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ubóstwo wy- obrażeń i pojęć sprawia, że chorzy ci nie są zdolni nazwać coś jednym wyra- zem; zamiast tego pojęcie to opisują rozwlekle. W otępieniu starczym powra- cają wciąż uporczywie wspomnienia z dawnych czasów, w otępieniu paralitycz- nym przeważają odczyny egocentryczne. Różnice obrazów otępienia zależne od takiego czy innego czynnika etiologicznego poznamy w części szczegółowej. W szczególności zaburzenia czynności myślowych w przebiegu otępienia pa- daczkowego są tak znamienne, że pozwalają często na rozpoznanie po krótkiej wymianie zdań. 2. Niedorozwój może być rozmaitego stopnia. Za naj cięższy stopień uważamy taki stan, w którym nie zdążył się wykształcić znamienny dla czło- wieka drugi układ sygnalizacyjny, czyli mowa. Poziom ten określamy nazwą idiotyzmu. Jeżeli rozwój umysłowy zatrzyma się na takim poziomie, że osobnik mimo usiłowań wychowawczych ze strony środowiska nie jest zdolny przyswoić sobie elementarnych wiadomości szkolnych, tj. w zakresie umiejętności pisania, czy- tania, prostych działań rachunkowych, to mówimy o głuptactwie (imbe- cillitas). Za najlżejszy stopień niedorozwoju uważamy ograniczenie umysłu (debilitps mentalis), które obejmuje szeroki zakres możliwości, gdzie poziom inteligencji waha się między stanem, który pozwolił osobnikowi na zdobycie wiadomości w zakresie szkoły podstawowej, aż do stanu niewiele odbiegającego od normy. O sprawdzianach tych będziemy mówili osobno. Tutaj tylko warto podkreślić, że o niedorozwoju w lekarskim znaczeniu mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy obniżenie poziomu inteligencji w porównaniu z poziomem pra- widłowym spowodowane zostało czynnikami chorobowymi, a nie np. zanied- baniem- wychowawczym. Granica między zdrowiem a chorobą. jest czasem w praktyce trudna do określenia. Sama bowiem skala prawidłowego poziomu inteligencji jest ogromna. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, integracja sensoryczna, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Ubóstwo wy- obrazen i pojec

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obrzmienie tarczycy może być różnego stopnia,. czasami daje się wykryć tylko obmacywaniem, i to np. jedynie podczas ruchów połykowych, gdy badany stoi, odchyliwszy głowę ku tyłowi, Z innych objawów, które stwierdza się oglądaniem, duże znaczenie mają zaburzenia rozszerzalności klatki piersiowej. W gru- źlicy płuc obie połowy klatki piersiowej rozszerzają się bardzo często nierównomiernie. Powłóczenie pewnych okolic klatki, daje się nieraz spostrzec jako objaw wczesny, gdy wyraźnego zapadnięcia klatki jeszcze nie ma. Zwłaszcza doniosłe znaczenie rr;a opóźnianie się oddechowe jednego ze szczytów płuc w porównaniu z drugim, gdyż może ono zależeć od szczytowego gruźliczego zapalenia opłucnej lub od zrostów opłucnych na tle gruźlicy szczytowej. W gruźlicy obu płuc stopień ograniczenia rucho- mości oddechowej może być po obu stronach klatki piersiowej niejedna- kowy: bardzo często po stronie z dawniejszym zajęciem powłóczenie jest o wiele wyraźniejsze wskutek zmian bliznowatych. Mogą zdarzać się także powłóczenia skrzyżowane, np. w razie nacieku z jednej strony, a zapalenia opłucnej z drugiej strony. W gruźlicy płuc ulega też nieraz zaburzeniu objaw przeponowy Littena stanowiący zewnętrzny wyraz ruchów przepony. U chorych na gruźlicę płuc zmienia się nierzadko tor oddychania oraz częstość oddechów. Mianowicie w ciężkiej gruźlicy płuc w oddychaniu biorą udział pomocnicze mięśnie oddechowe, a czę- stość oddechów wzrasta. Niezwykle głębokie oddychanie, zarazem bardzo częste (do 40-70 na minutę), czasami za częste i powierzchowne cechuje dołączenie się ostrej gruźlicy prosówkowej. Zmiana oddychania kojarzy się w tych przypadkach zazwyczaj ze szczególnym, nader bladosinym za- barwieniem warg i policzków, nie odpowiadającym stanowi płuc i serca. Oglądaniem cho-rych na gruźlicę płuc można czasami stwierdzić Tętnienie serca na większej przestrzeni niż u osób zdrowych. Bywa to wtedy, gdy sąsiednia tkanka płucna zapadając się obnaża serce na większej przestrzeni. Zapadanie się płuca oraz zrosty płuca z sercem mogą wieść do przesunięcia serca wraz z przesunięciem i ustaleniem ude- rzenia koniuszkowego na niezwykłym miejscu. [podobne: , integracja sensoryczna, wózki dziecięce, kosmetyki organiczne ]

Comments Off