Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

ZABURZENIA CZYNNOSCI PAMIECIOWYCH NADCZYNNOSC PAMIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA CZYNNOŚCI PAMIĘCIOWYCH NADCZYNNOŚC PAMIĘCI (HYPERMNESIA) Nadczynność pamięci nie odgrywa w psychopatologii szczególnie ważnej roli. Nie chodzi tu oczywiście o prawidłowe zjawiska wybitnych uzdolnień pamię- ciowych, zdarzających się osobniczo, a także nie o fizjologiczny fakt pojawienia się w marzeniu sennym dawnych wspomnień z wyrazistością zmysłowego oglądu wprost niemożliwą na jawie, ale o przypadki, kiedy człowiek zdolny jest przypomnieć sobie szczegóły bardzo dawnych, zapomnianych przeżyć, któ- rych przypomnienie w prawidłowych warunkach byłoby niemożliwością. Ludzie, którzy ocaleli z niebezpieczeństwa śmierci, opowiadają niekiedy, że wśród tej groży ujrzeli nagle jakby na filmie wyrazisty skrót całego życia. Zdarza się to również w majaczeniu gorączkowym, a szczególnie w psychozach starczych, gdzie wyłaniają się z odległej przeszłości, z najwcześniejszego dziecięctwa nie- odtwarzalne na jawie wspomnienia. Takie wyraziste wspomnienia zapomnia- nych szczegółów życia można odtworzyć i drogą hipnozy.
NIEDOCZYNNOŚC PAMIĘCI (HYPONESIA) Niedoczynność pamięci obejmuje właściwie całość naj istotniejszych i prak- tycznie najważniejszych zaburzeń pamięciowych. Mają one ogromne znaczenie w rozpoznawaniu zwłaszcza zespołów organicznych, w których stanowią, obok otępienia, podstawowy trzon objawów klinicznych. Zaburzenia hipomnestyczne można podzielić w pierwszym rzędzie na dwie grupy: zaburzeń czynnościowych i organicznych. Zaburzenia czynnościowe występują nawet jako fizjologiczne zakłócenia czynności pamięciowych. Któż z nas nie potrafi przytoczyć mnóstwa przykładów zawodu, jaki mu sprawiła pamięć w pewnych chwilach życia? Te fizjologiczne zakłócenia pamięci można podzielić na trzy grupy. Zakłocenie czynności zapamiętywania występuje z zasady tam, gdzie wskutek silniejszego• rozdrażnienia afektywnego uwaga nasza jest rozproszona, tak, że nie udaje się jej skupić na przedmiocie, który staramy się zapamiętać. Gdy jesteśmy silnie zdenerwowani i czytamy. książkę, łapiemy się na tym, że nawet duże ustępy przejechaliśmy wzrokiem tak, jak gdybyśmy czytali, percepcje te jednakże nie dotarły do punktu ostrego widzenia w stru- mieniu naszej świadomości, nie dotarły do apercepcji, pozostały przeżyciami tła naszego pola świadomości, a tym samym nie uświadomiły się z należytą ostroś- cią i nie zostały zapamiętane. Blokujące działanie wzruszeń stwierdzają często sędziowie przesłuchując świadków. Zeznania świadków katastrofy bywają . sprzeczne. Istotne szczegóły wydarzenia nie zostały zapamiętane, wskutek czego nierzadko uległy konfabulacyj nemu zafałszowaniu. które utrwaliło się jako błędne wspomnienie. [podobne: , Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

ZABURZENIA CZYNNOSCI PAMIECIOWYCH NADCZYNNOSC PAMIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na 1019 przypadków gruźlicy płuc z jamami nie powiodło się Michałowi BLachowi wykryć prątków gruźlicy w 76 (7,5%) przy stosowaniu zwykłej metody barwienia rozmazów plwociny. Niestety, metoda posiewów ujednostajnionej przedtem plwociny jest żmudna, ponieważ dla uzyskania zadowalających wyników wymaga wysiewania równocześnie na kilku pożywkach, do sporządzania których potrzeba dużej wprawy. Nadto nie daje ta metoda wyników szybkich. Wzrost prątków następuje w ciągu 2 miesięcy, przeważnie jednak po 2 tygodniach. Metoda posiewu nie zawsze jest pewna, gdyż mimo wy- siewania materiału, zawierającego prątki, hodowla może nie wyrosnąc (Aleksander Ławrynowicz, Maria Stańkowska i Eugenia Wasilewska- Mironowicz, również Maria Dsoorzaczek-Palliercuxu), tak iż znaczenie ma tylko dodatni wynik posiewu, Przeszkodą w tym badaniu bywa nieraz zanieczyszczenie pożywek bakteriami znajdującymi się w plwocinie albo przypadkowymi, których podczas wyjaławiania pożywki oraz ujedno- stajniania plwociny nie zniszczono. Bakterie te rosną obficie i przez to uniemożliwiają wykrycie prątków gruźlicy. Z bardzo licznych metod hodowania prątków gruźlicy z plwociny iJ z innych hateriałów dają naj- lepsze wyniki metody Petragnaniego oraz Hohna i Lowensteina (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni). Po szczegóły odsyłam do podręczników bakte- riologii. Najnowsze badania Duoosa umożliwiają, być może, uzyskanie szyb- kiego wzrostu prątków gruźlicy. Mianowicie Dubas stwierdził, że do- danie do płynnych pożywek przetworu Tween 80 – jest to ester kwasu oleinowego i polioksyakylenu – przyśpiesza wybitnie wzrost prątków, a nadto, prątki gruźlicy rosną w takiej pożywce nie tylko na jej powierzchni, ale także w jej głębi i na dnie naczynia nie skupiając się w grudki. Zmętnienie pożywki Dubosa można spostrzec gołym okiem już na 3-4 dzień po zasianiu prątków. Doskonałą metodą umożliwiającą stwierdzenie, czy plwocina lub inny materiał zawiera prątki gruźlicy, jest szczepienie badanego mate- riału śwince morskiej do zmiażdżonych palcami węzłów chłonnych. [patrz też: , Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia, foteliki dla dzieci ]

Comments Off