Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trwałość oznacza czasokres, w ciągu którego pewna treść zachowuje się gotowa do przypomnienia. Trwałość pamięci bywa indywidualnie rozmaita. Duża trwa- łość pamięci polega przeważnie na częstym odświeżaniu wspomnień. Szczególnie fakty z wczesnego dzieciństwa pamiętamy dzięki częstemu ich wspominaniu, czasem pamiętamy je z opowiadań drugich ludzi. U starych ludzi cierpi zdolność zapamie- tywania, a więc przyswajania sobie nowych nabytków pamięciowych, natomiast zdol- ność przechowywania i przypominani? może utrzymywać się z zadziwiającą trwa- lością. Są liczne sposoby mnemotechniczne sztucznego utrwalania faktów w pamięci. 3. Szybkość zapamiętywania podlega również indywidualnym różnicom. Za- zwyczaj, gdyż mowa jest o dobrej pamięci, ma się -na myśli szybkość i łatwość zapa- miętywania. Nie jest to słuszne, gdyż zdolność ta ma wartość tylko w łączności z in- nymi właściwościami pamięciowymi. Szybkość zapamiętywania bez trwałości nie przedstawia dużej wartości. 4. Przez gotowość pamięci rozumiemy umiejętność łatwego przypominania potrzebnych w danej chwili danych •pamięciowych. Przypominanie zależy od zdol- ności kojarzenia dla odnalezienia wyobrażeń, które zdolne są nasunąć poszukiwane obrazy pamięciowe. Czasem nie udaje się nam przypomnieć czyjegoś wyglądu. Wy- starczy wówczas, gdy ktoś nam zwróci uwagę pa jakiś drobny szczegół, dotyczący tej osoby, np. jej .tik lub sposób uczesania albo jakąś okoliczność z przeszłości, np. gdzie miało miejsce spotkanie – aby z wyobrażeniem tym skojarzyły się dalsze szcze- góły, . po czym wnet przypomni się nam cały obraz tej osoby. Są ludzie o rozległej wiedzy, a więc o ogromnych zasobach pamięciowych, którzy nie umieją z posiada- nych wiadomości zrobić użytku we właściwej chwili, np. w czasie dyskusji. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejek kokosowy, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W nieco odmiennym znacze- niu mówimy o zaburzeniu orientacji, jeżeli luka pamięciowa dotyczy nie ostat- nich czasów, lecz stanowi wycinek dawniejszego okresu w życiorysie chorego. Chory może do takiej luki pamięciowej przyznawać się otwarcie albo może wypełniać ją konfabulacjami. Tak czy owak, stwierdzamy, że nie jest on zorien- towany co do okresu czasu objętego luką pamięciową. 2. Dezorientacja w miejscu występuje również przede wszystkim w zespole psychoorganicznym, lecz także w psychozach naruszających sen- sorium. Chory nie wie, gdzie się znajduje, nie potrafi wyjaśnić, skąd się tu wziął, co to za mieszkanie, co to za dom, co to za instytucja: nie potrafi również naz- wać miejscowości swego pobytu, albo też wymienia jakąś miejscowość błędnie. Orientacja przestrzenna na ogół biorąc nie tak łatwo cierpi jak orientacja w czasie, przynajmniej jeżeli chodzi o zaburzenia na tle organicznym. Pod wpływem urojeń może bowiem być rozmaitego stopnia zaburzenie orientacji w jednym i drugim kierunku, najczęściej zresztą jako orientacja podwójna. Nie każdemu zresztą choremu stawiamy te same wymagania. Jeżeli głuptak nie potrafi dokładnie określić miejsca, w którym się znajduje to po prostu dlatego, że brak mu pojęć, za pomocą których mógłby dokładniej określić miejsce swo- jego pobytu, nie zna np. geografii, nie rozumie różnicy między taką czy inną instytucją itd. Inaczej rzecz wygląda, gdy człowiek inteligentny i wykształcony, który rozporządzał dawniej ogromnym zasobem pojęć i wiadomości, nie potrafi określić miejsca swojego obecnego pobytu. Tutaj właściwie dopiero w ścisłym znaczeniu mamy prawo mówić o upośledzeniu orientacji. W ciężkim otępieniu idzie ona z zasady w parze z dezorientacją w czasie, podobnie też w psychotycz- nych zaburzeniach świadomości. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, masło shea, ortodonta ]

Comments Off

« Previous Entries