Posts Tagged ‘masło shea’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach cho- rego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nie- równość wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres beżpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a na- wet w naj cięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudałym powieszeniu, również w upojeniu patologicz- nym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, cho- ciaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla: porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrzą- sach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwier- dzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd za- pomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powra- cają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypomina- nia. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym usz- kodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: , masło shea, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W nieco odmiennym znacze- niu mówimy o zaburzeniu orientacji, jeżeli luka pamięciowa dotyczy nie ostat- nich czasów, lecz stanowi wycinek dawniejszego okresu w życiorysie chorego. Chory może do takiej luki pamięciowej przyznawać się otwarcie albo może wypełniać ją konfabulacjami. Tak czy owak, stwierdzamy, że nie jest on zorien- towany co do okresu czasu objętego luką pamięciową. 2. Dezorientacja w miejscu występuje również przede wszystkim w zespole psychoorganicznym, lecz także w psychozach naruszających sen- sorium. Chory nie wie, gdzie się znajduje, nie potrafi wyjaśnić, skąd się tu wziął, co to za mieszkanie, co to za dom, co to za instytucja: nie potrafi również naz- wać miejscowości swego pobytu, albo też wymienia jakąś miejscowość błędnie. Orientacja przestrzenna na ogół biorąc nie tak łatwo cierpi jak orientacja w czasie, przynajmniej jeżeli chodzi o zaburzenia na tle organicznym. Pod wpływem urojeń może bowiem być rozmaitego stopnia zaburzenie orientacji w jednym i drugim kierunku, najczęściej zresztą jako orientacja podwójna. Nie każdemu zresztą choremu stawiamy te same wymagania. Jeżeli głuptak nie potrafi dokładnie określić miejsca, w którym się znajduje to po prostu dlatego, że brak mu pojęć, za pomocą których mógłby dokładniej określić miejsce swo- jego pobytu, nie zna np. geografii, nie rozumie różnicy między taką czy inną instytucją itd. Inaczej rzecz wygląda, gdy człowiek inteligentny i wykształcony, który rozporządzał dawniej ogromnym zasobem pojęć i wiadomości, nie potrafi określić miejsca swojego obecnego pobytu. Tutaj właściwie dopiero w ścisłym znaczeniu mamy prawo mówić o upośledzeniu orientacji. W ciężkim otępieniu idzie ona z zasady w parze z dezorientacją w czasie, podobnie też w psychotycz- nych zaburzeniach świadomości. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, masło shea, ortodonta ]

Comments Off

« Previous Entries