Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Liczne metody, polecone do barwienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Liczne metody, polecone do barwienia prątków gruźlicy, polegają na tym, że prątki po zabarwieniu barwnikami anilinowymi, zaprawionymi 5010 wodą karbolową lub wodą anilinową, nie odbarwiają się przez pe- wien czas nawet w roztworach silnych kwasów mineralnych. Powszech- nie się używa metody Ziehl-Neelsena, Postępowanie: na ustalony preparat nalewa się nierozcieńczonej fuksyny karbo- lowej (fuksyny 1,0, alkoholu 96% 10,0, płynnego kwasu karbolowego – acidum cer- bolicum liquefactum – 5,0, wody przekroplonej ad 100,0) i podgrzewa się ją kilka- krotnie do ukazania się pary, następnie roztwór fuksyny zlewa się i preparat spłu- kuje się wodą dopóty, dopóki woda nie przestanie zabarwiać się. Teraz na preparat dla odbarwienia nalewa się na kilka sekund 25% kwas siarkowy lub azotowy i spłu- kuje ponownie wodą. Dla wykrycia prątków gruźlicy należy przerwać odbarwianie, gdy spłukany wodą preparat ma jeszcze słabe zabarwienie czerwone. Taki preparat dobarwia się przez 1-2 minuty 1% wodnym roztworem błękitu metylenowego. Po spłukaniu barwnika preparat suszy się i bada drobnowidowo pod imersją (z apara- tem Abbego) na tle niebieskim widać bardzo wyraźnie czerwone prątki leżące osobno lub w skupieniach. Lepsze wyniki niż metodą Ziehl-Neelsena można uzyskać barwiąc pre- paraty plwociny metodą Hallberga. Prątki gruźlicy zabarwione tą metodą ciemnoniebiesko o wiele wyraźniej występują na tle czerwonym, żółtym lub brązowym, zależnie od roztworu użytego do zabarwienia tła. Prócz tego w plwocinie, zawierającej mało, prątków, wykrywa się je znacznie częściej, tak iż uciekanie się do “wzbogacenia” plwociny jest zbędne. [przypisy: , magnez i witamina b6, oczyszczanie organizmu, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Liczne metody, polecone do barwienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach cho- rego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nie- równość wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres beżpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a na- wet w naj cięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudałym powieszeniu, również w upojeniu patologicz- nym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, cho- ciaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla: porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrzą- sach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwier- dzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd za- pomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powra- cają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypomina- nia. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym usz- kodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: , masło shea, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries