Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach cho- rego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nie- równość wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres beżpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a na- wet w naj cięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudałym powieszeniu, również w upojeniu patologicz- nym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, cho- ciaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla: porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrzą- sach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwier- dzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd za- pomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powra- cają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypomina- nia. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym usz- kodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: , masło shea, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rzadkich przypadkach spostrzega się przetoki ropni zimnych lub ropnie zimne, i to nawet w wieku dojrzałym. O wiele rzadziej (Alfred Sokołowski. i inni) na przedniej ścianie klatki piersio- wej spostrzega się miękki guz od przebijającej się na zewnątrz jamy płucnej albo nawet przetokę idącą do jamy. Mniej więcej w 20% przypadków gruźlicy płuc stwierdza się (Edward Żebrowski) . oglądaniem obrzmiałe węzły chłonne w środkowej linii pachowej. Są to węzły usadowione najczęściej nie w szczycie pachy, lecz w IV (w 64%), rzadziej (w 33%) w V międzyżebrzu (gl. thoracoles laterales inferiores). Najłatwiej je do- strzec oglądając klatkę piersiową przy oświetleniu bocznym. Leżą one pod po- więzią, są mało ruchome, zbite, wielkości grochu. Z poprawą gruźlicy zmniejszają się, z pogorszeniem powiększają się. Obrzmienie tych węzłów spostrzega się w gru- źlicy płuc przebiegającej ze zrostami opłucnymi lub z obrzmieniem węzłów chłon- nych okołoprzełyk.owych, albo leżących na główkach żeber: U osób, nie dotkniętych gruźlicą płuc, powiększenie omawianych węzłów chłonnych stwierdza się tylko w 2,5%. Obrzmienie węzłów szyjnych i nadobójczykowych oraz leżących w szczycie pachy, jeżeli nie chodzi o węzły pochodzenia zołzowego (scro- phulosis), zdarza się w gruźlicy płuc rzadko. Powiększenie węzłów nad- obojczykowych, zwłaszcza po jednej stronie, u chorego ze zmianami i w płucach wzbudza raczej przypuszczenie raka płuca. U chorych na gruźlicę płuc, zwłaszcza w wieku młodym, wykrywa się czasami oglądaniem powiększenie tarczycy. Na tę zmianę zwrócił uwagę Turban: Zależy ona od toksycznego działania jadu gru- źliczego. Co prawda, tarczyca nie leży w granicach klatki piersiowej. Wspominam jednak o jej powiększeniu, nieraz bowiem wywiera ono wpływ na pojawienie się niektórych objawów fizycznych w zakresie pluc i wobec tego może być powodem mylnych wniosków. Prócz tego niewielkie powiększenie tarczycy łącznie z przyśpieszeniem czynności serca na tle toksycznego działania jadów gruźliczych może wieść w przy- padkach utajonej lub rozpoczynającej się gruźlicy do mylnego rozpozna- nia choroby Basedowa. [patrz też: , trener personalny, olejek arganowy do włosów, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries