Posts Tagged ‘olej lniany’

W rozwi- nietych, a zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozwi- niętych, a zwłaszcza wyniszczających suchotach płuc, dochodzi wreszcie na tle nieżytu żołądka do zaniku błony śluzowej. W rozwiniętych suchotach płuc często stwierdza się upośledzenie wy- dzielniczej wydolności trzustki na tle toksycznym: przede wszyst- kim zmniejsza się ilość trypsyny i nieco w mniejszym stopniu diastazy. Natomiast wydzielanie lipazy pozostaje długo nienaruszone (Maci- szewski). Sprawność wątroby bywa w gruźlicy płuc często upośledzona. W związku z tym ,znacznie zwiększa się w moczu Ilość urobilinogenu. zwłaszcza zaś urobilana (Jadwiga i Zdzisław Ski,bińscy). Zaburzenia te zalezą nie tyle o-d ,rozległości zmian gruźliczych, ile od toksycznego uszkodzenia barwnika krwi i wątroby. Wątroba bywa nieraz po-większona wskutek czynnego przekrwienia, a jeszcze częściej wskutek zwyrodnienia jej miąższu, W późnych okresach suchot płuc wątroba może być twarda i nie bolesna, zależnie od dołączającej się skrobiawicy.
Krew i narząd krwiotwórczy .Zachowanie się krwi w gruźlicy płuc było przedmiotem rozległych badań licznych autorów, wśród nich także polskich. Okazało się, że najważniejsze zmiany krwi w grużlicy płuc dotyczą białych krwinek, lecz nie są one swoiste i dlatego powyższe badania nie mają znaczenia. Mają natomiast znaczenia badania seryjne wzoru białych krwinek, gdyż one umożliwiają ocenę rozwoju choroby. Jednym z najważniejszych i najczulszych objawów hematologicznych czynnej gruźlicy płuc jest przesunięcie krwinek obojętnochłonnych w lewo. Objawu tego nie, spotyka się prawie w gruźlicy nie czynnej. Przesunięcie polega najczęściej na znacznym zwiększeniu liczby obojętnochłonnych pałecz- kowatych. kosztem podzielonych, natomiast nawet w naj cięższych posta- ciach gruźlicy pluc prawie nigdy. nie ma w krwi szpikowych i spotyka się bardzo rzadko młodociane. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonnych spostrzega się często zwłaszcza w gruźlicy płuc prze- biegającej z jamami wczesnymi i późnymi oraz w zapaleniu płuc serowa- tym. Równocześnie w tym, lecz nie zawsze, stwierdza się mierne zwięk- szenie liczby białych krwinek obojętnochłonnych. Nie przekraczają one zwykle 10.000 w 1 mm nawet w okresach zaostrzenia sprawy gruźli- czej i w ciężkich jej postaciach. Znaczniejsza neutrofilia nasuwa na myśl zakażenie wtórne. W przypadkach nie powikłanych wtórnym zakażeniem spostrzega się ją jako objaw przemijający w związku z .krwiopluciem, silnymi potami, dużą dusznością oraz przy leczeniu tub=rkuliną, związ- kami złota lub odmą opłucną. [więcej w: , olej lniany, olejek arganowy do włosów, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

W rozwi- nietych, a zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postępowanie przy barwieniu: 1. preparat wysusza się dokładnie na powietrzu i utrwala się nad płomieniem; 2. utrwalony rozmaz zalewa się roztworem barwiącym (odczyn. 2 lub 2a), ogrzewa się ostrożnie nad płomieniem aż do zagotowania, po czym odstawia na 5 minut dla ostudzenia; 3. po zlaniu barwnika preparat odbarwia się odbarwiaczem (odczyn. 3), aż prze- staną ukazywać się niebieskie obłoczki; 4. po wypłukaniu w wodzie przekroplonej barwi się tło: barwienie czerwienią kongo wymaga 5-10 sekund, a innymi roztworami (A, C i D) – 15 sekund i dłużej; 5. po wypłukaniu w wodzie preparat osusza się i bada się pod mikroskopem. Prątki gruźlicy są zabarwione ciemnoniebiesko, tło zaś żółto (pyronina), czerwono (fuksyna oraz czerwień kongo) lub brązowo (wezuwina lub Bismarckbraun). Zasługuje na wspomnienie także metoda fluorescyjna wykry- wania prątków gruźlicy, polecona przez Richardsa, Klinego iLeacha. Metoda ta polega na właściwościach fluorescyjnych prątków gruźlicy, jako bakterii kwasoodpornych. Odczynniki: 1. roztwór fenolu o składzie: fenol absolutny woda przekroplona 2. roztwór auraminy o składzie: auramina 95% alkohol etylowy 3. kwaśny alkohol o składzie: 70% alkohol stężony kwas solny . 3 mI 87 ml 0,1 g 10 rnl chlorek sodu 4. 0,1 % wodny roztwó nadmanganianu potasu. Sprzęt: 1. mikroskop; 2. specjalna lampa kwarcowa; 3. szkiełka przedmiotowe. Postępowanie: Przed barwieniem utrwalonego w zwykły sposób preparatu do odczynnika fenolowego (odczyn. 1) dodaje się stopniowo roztwór auraminy (odczyn. 2) i miesza się przy dodawaniu, aż uzyska się roztwór auramino-feno owy zupełnie-przejrzysty, bez strątu, 100 ml 0,05 ml 0,5 g Preparat barwi się przez 8-10 minut roztworem auramino-fenolo- wym, a następnie po przepłukaniu letnią wodą odbarwia przez 2-5 minut kwaśnym alkoholem (odczyn, 3), po czym po spłukaniu bieżącą wodą wy- msza i barwi roztworem nadmanganianu potasu (odczyn. 4). Tak spo- rządzony preparat ogląda się pod mikroskopem bez imersji przy użyciu specjalnej lampy kwarcowej. [więcej w: , magnez i witamina b6, olej lniany, tusz do rzęs ]

Comments Off