Posts Tagged ‘olejek makadamia’

ZABURZENIA ORIENTACJI Orientacja w czasie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA ORIENTACJI Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, własnej osobowości jest zjawiskiem bardzo złożonym i zawiłym, na którego prawidłowy przebieg składają się różne czynności psychiczne. Zaburzenia orientacji, jeżeli występują łącznie w kilku wymienionych kierunkach, są znamienne dla zespołu organicznego .oraz dla psychoz przebiegających z zaburzeniem świadomości. Zaburzenia orientacji w jednym lub dwóch kierunkach mogą jednak wystąpić także w następstwie zaburzeń pojmowania, uwagi, myślenia, w szczególności urojeń, także omamów oraz silnych wzruszeń. W stanach tych zarówno pamięć, jak i sensorium mogą być bez zarzutu. Jeżeli ąmawiamy zaburzenia orientacji w tym miejscu, to dlatego że najczęściej chory traci orientację w następstwie zaburzeń pamięcio- wych, mianowicie zdolności zapamiętywania. Zdolność zapamiętywania cierpi w pierwszym rzędzie w sprawach organicznych ośrodkowego układu nerwo- wego. Sprawy przebiegające z zaburzeniem świadomości również upośledzają .zdolność zapamiętywania. Także rozproszenie uwagi, silne stany wzruszeniowe jako takie, tudzież wzruszenia towarzyszące omamom i urojeniom prowadzą do upośledzenia czynnościowego zdolności zapamiętywania. Z przyczyn orga- nicznych czy czynnościowych, zawsze jednak zaburzenia orientacji zdają się być wynikiem przede – wszystkim upośledzenia czynności zapamiętywania. Jeżeli chory nie rejestruje bieżących wydarzeń, to nie jest zdolny zapamiętać ani daty, ani miejsca pobytu, ani osób otaczających go, ani zrozumieć sytuacji, w której się znajduje. Jeżeli, zapis pamięciowy nie dokonuje się w ten sposób w ciągu dłuższego czasu, to w pamięci chorego powstaje luka, na skutek której zatraca on orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji, a z biegiem czasu i co do własnej osobowości. Natomiast zaburzenia orientacji spowodowane oma- mami i urojeniami, są jak zobaczymy, czymś innym. Tutaj często dochodzi do zjawiska podwójnej orientacji, związanej z rozszczepieniem osobowości, gdzie chory zachowuje właściwą orientację, lecz równocześnie uznaje drugą po myśli swoich urojeń. [więcej w: , olejek makadamia, ból pleców, kurs sep ]

Comments Off