Posts Tagged ‘ortodoncja łódź’

Złudzenia i omamy pamięciowe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużą rolę odgrywają systematyczne zafałszowania pamięci, którym nadano nazwy złudzeń i omamów pamięciowych. 1. Przez złudzenie pamięciowe rozumiemy. zniekształcenia wspomnień wywołane przez patologiczny afekt. Są one analogiczne do złudzeń pamięciowych zdarzających się w warunkach prawidłowych, z tą tylko różnicą, że w jednym przypadku czynnikiem wpływającym na zniekształcenie wspomnień jest afekt patologiczny, a w drugim silny afekt fizjologiczny. Tak np. paranoicy i schizofrenicy z zespołem paranoidalnym przeistaczają z zasady swoje wspomnienia pod wpływem afektów związanych z ich urojeniami prześladowczymi czy ksobnymi. Szczególnie te ostatnie opierają się w błędnym tłumaczeniu zgodnych z rzeczywistością spostrzeżeń zachowanych w pamięci, na złudzeniach pamięciowych. Tak np. chorzy w podnieceniu maniakalnym przedstawiają zatarg z otoczeniem, którego byli niewątpliwymi sprawcami w taki sposób, jak gdyby byli ofiarami napaści, przy czym głusi są na wszelkie dowody ich winy. Tak samo melancholicy z urojeniami grzeszności wyolbrzymiają jakieś błahe przewinienie do rozmiarów grzechu śmiertelnego lub przestępstwa. Złudzenia pamięciowe odznaczają się czasem wielką trwałością. Mianowicie zdarza się często, że już po ustąpieniu ostrej psychozy, w czasie której chory był napastliwy i kłótliwy, utrzymuje on nadal, że brutalizowano go w chorobie, chociaż wiadomo, że to on był napastnikiem i że obchodzono się z nim bez zarzutu. Tutaj należą złudzenia pamięciowe polegające na przywłaszczaniu sobie przeżyć drugich ludzi (appersonisatio). Schizofrenicy np. czasem twierdzą, że coś przeżyli, co istotnie się zdarzyło, ale nie im, tylko innym chorym. 2. Omamy pamięciowe polegają na przekonaniu chorego, że rzeczywiście przeżył to, co jest zmyśleniem, fantazją. Zacierają się tu granice między wytworami marzeń na jawie a rzeczywistymi przeżyciami. Omamy pamięciowe różnią się od konfabulacji siłą przekonania, chociaż przyznać trzeba, że w praktyce spotyka się nierzadko przejścia między tymi zjawiskami. Konfabulacje mają na celu pokryć luki pamięciowe, podczas gdy omamy pamięciowe stanowią jakby nadprodukty. Są to jakby wyobrażenia wytwórcze, do których dołą-czyły się sądy realizujące. [hasła pokrewne: ortodonta Warszawa, Warszawa USG genetyczne, ortodoncja łódź, dentysta poznań]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodoncja łódź’

Złudzenia i omamy pamięciowe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, własnej osobowości jest zjawiskiem bardzo złożonym i zawiłym, na którego prawidłowy przebieg składają się różne czynności psychiczne. Zaburzenia orientacji, jeżeli występują łącznie w kilku wymienionych kierunkach, są znamienne dla zespołu organicznego oraz dla psychoz przebiegających z zaburzeniem świadomości. Zaburzenia orientacji w jednym lub dwóch kierunkach mogą jednak wystąpić także w następstwie zaburzeń pojmowania, uwagi, myślenia, w szczególności urojeń, także omamów oraz silnych wzruszeń. W stanach tych zarówno pamięć, jak i sensorium mogą być bez zarzutu. Jeżeli omawiamy zaburzenia orientacji w tym miejscu, to dlatego że najczęściej chory traci orientację w następstwie zaburzeń pamięciowych, mianowicie zdolności zapamiętywania. Zdolność zapamiętywania cierpi w pierwszym rzędzie w sprawach organicznych ośrodkowego układu nerwowego. Sprawy przebiegające z zaburzeniem świadomości również upośledzają zdolność zapamiętywania. Także rozproszenie uwagi, silne stany wzruszeniowe jako takie, tudzież wzruszenia towarzyszące omamom i urojeniom prowadzą do upośledzenia czynnościowego zdolności zapamiętywania. Z przyczyn organicznych czy czynnościowych, zawsze jednak zaburzenia orientacji zdają się być wynikiem przede wszystkim upośledzenia czynności zapamiętywania. Jeżeli chory nie rejestruje bieżących wydarzeń, to nie jest zdolny zapamiętać ani daty, ani miejsca pobytu, ani osób otaczających go, ani zrozumieć sytuacji, w której się znajduje. Jeżeli, zapis pamięciowy nie dokonuje się w ten sposób w ciągu dłuższego czasu, to w pamięci chorego powstaje luka, na skutek której zatraca on orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji, a z biegiem czasu i co do własnej osobowości. Natomiast zaburzenia orientacji spowodowane omamami i urojeniami, są jak zobaczymy, czymś innym. Tutaj często dochodzi do zjawiska podwójnej orientacji, związanej z rozszczepieniem osobowości, gdzie chory zachowuje właściwą orientację, lecz równocześnie uznaje drugą po myśli swoich urojeń. [więcej w: ortodonta Warszawa, Warszawa USG genetyczne, ortodoncja łódź, dentysta poznań]

Comments Off

« Previous Entries