Posts Tagged ‘ortodonta’

Zaburzenia orientacji W szczególowym przegladzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji W szczegółowym przeglądzie wyglądają, jak następuje. 1. Dezorientacja w czasie bywa stałym składnikiem zespołu psy- cho-organicznego oraz zespołów psychotycznych przebiegających z naruszeniem świadomości. W lżejszych przypadkach chory nie potrafi podać dokładniejszej daty, myląc się co do dni, w cięższych przypadkach co do tygodni, miesięcy, w naj cięższych przypadkach co do lat i co do dziesiątków lat. W lżejszych przy- padkach zdarza się też jednak, że chory potrafi podać dobrze dzień i miesiąc, myli się natomiast co do roku bieżącego. Pochodzi to stąd, że dzień i miesiąc wbija sobie częściej w pamięć w toku swoich zajęć zawodowych albo w rozmo- wie z ludźmi, podczas gdy roku może w swojej pamięci dłuższy czas nie od- świeżać. W lżejszych przypadkach zaburzenie orientacji w czasie może się wyrażać tylko niepewnością, z której chorego można łatwo wytrącić. Na przykład lekarz zapytuje chorego o bieżący rok, chory odpowiada z pewnym wahaniem trafnie: ,,1956″. Na to lekarz ze zdziwieniem w mimice i w głosie zapytuje: ,,1956?”. Ktoś nie mający wątpliwości nie da się zbić z tropu. Jednakże chory, który tylko zgadł, zacznie się wahać albo poprawi szybko np. na 1957. Aby się przekonać, jakie są rozmiary dezorientacji w czasie, wypytujemy chorego o wypadki w jego życiu w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy i lat; stwierdzamy zwykle bez trudu, w jakim zakresie nastąpiło upośledzenie zdolności zapamiętywania i na jaki czas rozciąga się brak orientacji w czasie. Jeżeli chory nie wie, jak długo prze- bywa w klinice, myśli, że znacznie krócej, niż to było rzeczywiście, nie wie, co się z nim działo przedtem – to określając rozmiary luki pamięciowej okreś- lamy tym samym i zakres dezorientacji w czasie. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, ortodonta, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Zaburzenia orientacji W szczególowym przegladzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W nieco odmiennym znacze- niu mówimy o zaburzeniu orientacji, jeżeli luka pamięciowa dotyczy nie ostat- nich czasów, lecz stanowi wycinek dawniejszego okresu w życiorysie chorego. Chory może do takiej luki pamięciowej przyznawać się otwarcie albo może wypełniać ją konfabulacjami. Tak czy owak, stwierdzamy, że nie jest on zorien- towany co do okresu czasu objętego luką pamięciową. 2. Dezorientacja w miejscu występuje również przede wszystkim w zespole psychoorganicznym, lecz także w psychozach naruszających sen- sorium. Chory nie wie, gdzie się znajduje, nie potrafi wyjaśnić, skąd się tu wziął, co to za mieszkanie, co to za dom, co to za instytucja: nie potrafi również naz- wać miejscowości swego pobytu, albo też wymienia jakąś miejscowość błędnie. Orientacja przestrzenna na ogół biorąc nie tak łatwo cierpi jak orientacja w czasie, przynajmniej jeżeli chodzi o zaburzenia na tle organicznym. Pod wpływem urojeń może bowiem być rozmaitego stopnia zaburzenie orientacji w jednym i drugim kierunku, najczęściej zresztą jako orientacja podwójna. Nie każdemu zresztą choremu stawiamy te same wymagania. Jeżeli głuptak nie potrafi dokładnie określić miejsca, w którym się znajduje to po prostu dlatego, że brak mu pojęć, za pomocą których mógłby dokładniej określić miejsce swo- jego pobytu, nie zna np. geografii, nie rozumie różnicy między taką czy inną instytucją itd. Inaczej rzecz wygląda, gdy człowiek inteligentny i wykształcony, który rozporządzał dawniej ogromnym zasobem pojęć i wiadomości, nie potrafi określić miejsca swojego obecnego pobytu. Tutaj właściwie dopiero w ścisłym znaczeniu mamy prawo mówić o upośledzeniu orientacji. W ciężkim otępieniu idzie ona z zasady w parze z dezorientacją w czasie, podobnie też w psychotycz- nych zaburzeniach świadomości. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, masło shea, ortodonta ]

Comments Off