Posts Tagged ‘protetyka’

Niepamiec histeryczna moze sie rozciagac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niepamięć histeryczna może się rozciągać również na całe okresy czasu, naśladując w ten sposób prawdziwą, a więc organiczną niepamięć. Różnica polega na tym; że niępamięć histeryczna dotyczy okresów życia, gdy nie było jeszcze żadnych zaburzeń psychicznych, podczas gdy niepamięć prawdziwa – z wyjątkiem zespołu Korsakowa – do- tyczy z zasady okresu; gdy zmienione było chorobliwie sensorium. Tylko w tych przypadkach mamy właściwie prawo mówić o niepamięci prawdziwej (amnesia vera). Dotyczy ona okresu, gdy – świado- mość była ilościowo w znacznym stopniu albo też jakościowo zmieniona. A więc gdy świadomość była zniesiona (coma), gdy był stan półprzytomności (sopor) albo silniejszej senności (somnolentia), gdy pole świadomości było silnie zwę- żone, a ponadto gdy świadomość była zamącona jak w majaczeniu lub splątaniu albo przestawiona na osobowośćrozszczepienną jak w zamroczeniu – we wszyst- kich tych przypadkach można później stwierdzić albo niepamięć całkowitą (amnesia totalis), albo czasem niepamięć tylko fragmentaryczną, cząstkową (amnesia partialis). Chory po ocknięciu ze stanu nieprzytomności, a także po przejaśnieniu świa- domości po przebytej psychozie, nie wie gdzie jest, skąd się tu wziął i co się działo. Szukając w pamięci dochodzi w swoich wspomnieniach do pewnej chwili, PO czym wątek wspomnień się urywa. Dla oceny minionego okresu brak mu punktu zaczepienia. Jeżeli stan psychotyczny trwał dłuższy czas, np. szereg tygodni, to chory ulega złudzie, że chodziło o okres znacznie krótszy, jakby tylko o zwykłą mocno przespaną noc. Niepamięć prawdziwa może być również następstwem wybu- chów wściekłości albo u chorych umysłowo, albo u psychopatów. W tych ostat- nich przypadkach, mimo podłoża psychopatycznego, uważa się afekt ten za fizjologiczny, chociaż znacznie odchylony w kierunku pogranicza z chorobą. Jeżeli niepamięć nie jest całkowita, to pozostają wysepki wspomnień, albo też ogólne wspomnienia całości, w podobny sposób zamazane “jak nasze wspom- nienia z marzenia sennego. Podobieństwo to posuwa się dość daleko. Czasem już po ocknięciu chory pamięta jeszcze dość dużo i może złożyć nawet pewne zeznania, po pewnym czasie jednak wspomnienia te zacierają się i nikną. Kiedy indziej bywa odwrotnie: w pierwszej chwili chory nic sobie nie przypomina z okresu zakłóconego -sensorium, po pewnym czasie. urywki wspomnieli mogą jednak z niepamięci wyłonić się, zwłaszcza gdy przypominamy mu działanie jego w tym okresie. I tutaj, jak w symulacji tudzież w histęrii, może się zda- rzyć, że zapomnieniu ulegają przeżycia przykre albo obciążające chorego. lMa to ogromne znaczenie w praktyce sądowo-psychiatrycznej, gdyż władze śledcze z natury rzeczy odnoszą się z powątpiewaniem do wybiórczego wyglądu takich luk pamięciowych. [przypisy: , protetyka, ból pleców, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Niepamiec histeryczna moze sie rozciagac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zmniej- szenia objętości całego boku klatki piersiowej wiedzie najczęściej rozległe Lapa danie się płuca w gruźlicy włóknistej. Zapalenie opłucnej z jej bli- znowaceniem może wieść do rozleglego zapadania się dolnej części klatki piersiowej. Towarzyszy mu nieraz wyraźne przesunięcie sąsiednich na- rządów, np. serca, skrzywienie kręgosłupa. Natomiast gruźlica włókni- sta samych płuc wiedzie częściej do zapadnięcia się przede wszystkim dołków nadobojczykowych i podobojczykowych i wyraźnego sterczenia obojczyka po chorej stronie. Zapadnięcie górnej części klatki piersiowej może być nawet większe, niżby to odpowiadało stopniowi zapadnięcia się chorej części płuca. Zależy to od miejscowego zaniku mięśni na tle toksycznym. Ograniczone zapadnięcie się klatki piersiowej, zwłaszcza w górnych jej częściach, może być wywołane także przez jamę w płu- cach, w przeciwieństwie do ograniczonej odmy opłucnej, której towarzy- szy zwykle miejscowe wygładzenie, a jeżeli ciśnienie w jamie odmowej. jest zwiększone – nawet wypuklenie klatki piersiowej. Spłaszczenie lub zapadnięcie I i II międzyżebrza niekoniecznie jednak świadczy o jednym z wyżej wymienionych stanów, gdyż zdarza się i przy prawidło-wym sta- nie szczytu płucnego w razie zwiotczenia mięśni barkowych. Prócz zapadnięcia klatki piersiowej po jednej stronie rozległego lub ograniczonego, w gruźlicy. płuc zdarza się wypuklenie po jednej stronie, najczęściej rozległe. Zazwyczaj przyczyną tego jest równoczesna rozedma płuc, duży wysięk o-płucny luz zastawkowa odma opłucna. Silne zapad – nięcie się klatki piersiowej, jej wypuklenie oraz zupełna symetria obu jej połów nie wyłączają istnienia sprawy gruź1iczej w płucu. Skóra klatki piersiowej, jak zresztą i w innych częściach ciała, bywa w gruźlicy płuc bardzo często blada, zwłaszcza po. obfitych krwotokach oraz w późniejszych okresach choroby, szczególnie gdy się rozwinie skro- biawica narządów wewnętrznych. Zwłaszcza gruźlica szczytowa ujawnia się nieraz w postaci blednicy, co wieść może do .mylnego rozpoznania. W przypadkach znacznej aktywności gruźlicy bladość skóry może kon- trastować z sinawo-czerwonym zabarwieniem policzków, tzw. rumień- cem suchotniczym. Po stronie chorego płuca bywa on nieraz o wiele wybitniejszy niż po stronie zdrowego płuca albo istnieje tylko po chorej stronie. Objaw ten zależy od ucisku nerwu współczulnego przez obrzmiałe węzły chłonne lub przez zrosty opłucne. Wskutek drażnienia wiązki oczno-źrenicznej nerwu współczulnego może nastąpić jedno- stronne rozszerzenie średnicy. [patrz też: , protetyka, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Comments Off