Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

ZABURZENIA CZYNNOSCI PAMIECIOWYCH NADCZYNNOSC PAMIECI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA CZYNNOŚCI PAMIĘCIOWYCH NADCZYNNOŚC PAMIĘCI (HYPERMNESIA) Nadczynność pamięci nie odgrywa w psychopatologii szczególnie ważnej roli. Nie chodzi tu oczywiście o prawidłowe zjawiska wybitnych uzdolnień pamię- ciowych, zdarzających się osobniczo, a także nie o fizjologiczny fakt pojawienia się w marzeniu sennym dawnych wspomnień z wyrazistością zmysłowego oglądu wprost niemożliwą na jawie, ale o przypadki, kiedy człowiek zdolny jest przypomnieć sobie szczegóły bardzo dawnych, zapomnianych przeżyć, któ- rych przypomnienie w prawidłowych warunkach byłoby niemożliwością. Ludzie, którzy ocaleli z niebezpieczeństwa śmierci, opowiadają niekiedy, że wśród tej groży ujrzeli nagle jakby na filmie wyrazisty skrót całego życia. Zdarza się to również w majaczeniu gorączkowym, a szczególnie w psychozach starczych, gdzie wyłaniają się z odległej przeszłości, z najwcześniejszego dziecięctwa nie- odtwarzalne na jawie wspomnienia. Takie wyraziste wspomnienia zapomnia- nych szczegółów życia można odtworzyć i drogą hipnozy.
NIEDOCZYNNOŚC PAMIĘCI (HYPONESIA) Niedoczynność pamięci obejmuje właściwie całość naj istotniejszych i prak- tycznie najważniejszych zaburzeń pamięciowych. Mają one ogromne znaczenie w rozpoznawaniu zwłaszcza zespołów organicznych, w których stanowią, obok otępienia, podstawowy trzon objawów klinicznych. Zaburzenia hipomnestyczne można podzielić w pierwszym rzędzie na dwie grupy: zaburzeń czynnościowych i organicznych. Zaburzenia czynnościowe występują nawet jako fizjologiczne zakłócenia czynności pamięciowych. Któż z nas nie potrafi przytoczyć mnóstwa przykładów zawodu, jaki mu sprawiła pamięć w pewnych chwilach życia? Te fizjologiczne zakłócenia pamięci można podzielić na trzy grupy. Zakłocenie czynności zapamiętywania występuje z zasady tam, gdzie wskutek silniejszego• rozdrażnienia afektywnego uwaga nasza jest rozproszona, tak, że nie udaje się jej skupić na przedmiocie, który staramy się zapamiętać. Gdy jesteśmy silnie zdenerwowani i czytamy. książkę, łapiemy się na tym, że nawet duże ustępy przejechaliśmy wzrokiem tak, jak gdybyśmy czytali, percepcje te jednakże nie dotarły do punktu ostrego widzenia w stru- mieniu naszej świadomości, nie dotarły do apercepcji, pozostały przeżyciami tła naszego pola świadomości, a tym samym nie uświadomiły się z należytą ostroś- cią i nie zostały zapamiętane. Blokujące działanie wzruszeń stwierdzają często sędziowie przesłuchując świadków. Zeznania świadków katastrofy bywają . sprzeczne. Istotne szczegóły wydarzenia nie zostały zapamiętane, wskutek czego nierzadko uległy konfabulacyj nemu zafałszowaniu. które utrwaliło się jako błędne wspomnienie. [podobne: , Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs, firma sprzątająca ]

Comments Off