Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Najnizszy poziom w zakresie normy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najniższy poziom w zakresie normy określamy nazwą fizjologicznej głupoty albo ociężałości umysłowej (stupiditas physiologica, hy- pophrenia), których nie zalicza się do psychopatologii, przyjmując, że chodzi tutaj o wahania i wychylenia wciąż jeszcze w granicach normy, powstałe bez zadziałania jakiegoś czynnika chorobotwórczego. Odróżnienie w praktyce kli- nicznej otępienia od niedorozwoju bywa bardzo ważne. Wypracowano też mnóstwo metod mających na celu osądzenie, czy dany osobnik posiadał kiedyś wyższą sprawność umysłową, którą utracił wskutek choroby, czy też zawsze stał na niskim poziomie rozwoju intelektualnego. Doniosłym momentem różni- cowym jest słownik, jakim się dany osobnik posługuje. Zasób wyrazów, ich dobór, poprawna ich wymowa i wyszukane ich formy świadczą o dobrym kie- dyś poziomie inteligencji. Niedorozwinięci nie nauczyliby się całego tego słow- nika, Nawet gdy w otępieniu bardzo ucierpi sprawność intelektualna, to jednak zautomatyzowane powiązania myślowe zachowują się, ujawniają się w czasie badania. Niedorozwinięci automatyzmów tych nigdy nie posiadali, co poznać można po ubogim zasobie wyrazów, ich niedołężnym doborze, ich prymitywnym sposobie wymawiania, odmieniania i gramatycznego wiązania. [hasła pokrewne: , sklep kolagen, ubranka dla niemowląt, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Najnizszy poziom w zakresie normy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji W szczegółowym przeglądzie wyglądają, jak następuje. 1. Dezorientacja w czasie bywa stałym składnikiem zespołu psy- cho-organicznego oraz zespołów psychotycznych przebiegających z naruszeniem świadomości. W lżejszych przypadkach chory nie potrafi podać dokładniejszej daty, myląc się co do dni, w cięższych przypadkach co do tygodni, miesięcy, w naj cięższych przypadkach co do lat i co do dziesiątków lat. W lżejszych przy- padkach zdarza się też jednak, że chory potrafi podać dobrze dzień i miesiąc, myli się natomiast co do roku bieżącego. Pochodzi to stąd, że dzień i miesiąc wbija sobie częściej w pamięć w toku swoich zajęć zawodowych albo w rozmo- wie z ludźmi, podczas gdy roku może w swojej pamięci dłuższy czas nie od- świeżać. W lżejszych przypadkach zaburzenie orientacji w czasie może się wyrażać tylko niepewnością, z której chorego można łatwo wytrącić. Na przykład lekarz zapytuje chorego o bieżący rok, chory odpowiada z pewnym wahaniem trafnie: ,,1956″. Na to lekarz ze zdziwieniem w mimice i w głosie zapytuje: ,,1956?”. Ktoś nie mający wątpliwości nie da się zbić z tropu. Jednakże chory, który tylko zgadł, zacznie się wahać albo poprawi szybko np. na 1957. Aby się przekonać, jakie są rozmiary dezorientacji w czasie, wypytujemy chorego o wypadki w jego życiu w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy i lat; stwierdzamy zwykle bez trudu, w jakim zakresie nastąpiło upośledzenie zdolności zapamiętywania i na jaki czas rozciąga się brak orientacji w czasie. Jeżeli chory nie wie, jak długo prze- bywa w klinice, myśli, że znacznie krócej, niż to było rzeczywiście, nie wie, co się z nim działo przedtem – to określając rozmiary luki pamięciowej okreś- lamy tym samym i zakres dezorientacji w czasie. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, ortodonta, wózki dziecięce ]

Comments Off