Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa rzeczą bardzo trudną, nie zawsze bowiem cechy te występują tak wyraźnie jak powyżej opisano. W schizofrenii prostej i w stanach ubytków intelektualnych schizofrenicznych mowa i bieg myśli tych ludzi mogą się nie rzucać w oczy. Potrzeba czasem dużo wprawy i długiej rozmowy z chorym, aby stwierdzić, że jego logika różni się od logiki zdrowego człowieka i doprowadza go do błędnych wniosków, chociaż wychodzi on z tych samych przesłanek co drudzy. To rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego, które Bleuler określił nazwą das autistisch – undisziplinierte Den- ken, jest właśnie znamienne dla objawu rozkojarzenia. Między innymi trzeba dobrze śledzić wątek myślowy schizofrenika, aby dostrzec typowe dla rozko- jarzonego rozumowania współistnienie sprzecznych sądów. Objawowi temu na- dał Spett (1949) nazwę ambisentencji. Za przykład może tu służyć chora, która rozpacza po urojonym wymordowaniu jej dzieci. Na widok tychże dzieci żywych i zdrowych rozpacz jej nie uśmierza się. Twierdzi ona nadal, że wpraw- dzie istotnie dzieci jej żyją, niemniej jednak jest ona nadal przekonana, że zostały one wymordowane. Przykład ten poza ambisentencją rzuca światło na istotę urojeń, na sztywność afektywną.. a nawet na ambiwalencję uczuciową. Można bowiem było zauważyć, że chora na widok dzieci jakby się ucieszyła, nie wyzbywając się jednak nastroju rozpaczy.
OTAMOWANIE A ZAHAMOWANIE Pojęcia te nie zawsze w praktyce odcinają się ostro, jak należy. Zahamowanie albo tylko przyhamowanie oznacza stan ogólnego, trwałego w czasie zwolnie- nia czy powstrzymania przebiegu czynności, w danym przypadku czynności psychicznych, a szczególnie myślowych. Typowym przykładem zahamowania jest właściwie stan depresji. Natomiast w schizofrenii zachodzi raczej otamowa- nie, które polega na nagłym zatrzymaniu się dobrze dotąd przebiegającej czyn- ności, tak jak gdyby w poprzek strumienią postawiono tamę – stąd nazwa. W zahamowaniu ruchy i myśli są jednostajnie zwolnione, a chorzy skarżą się czy to na zmęczenie występujące przy próbach wysiłków umysłowych, czy na zanik zainteresowań. [podobne: , odzież termoaktywna, zagęszczanie rzęs, prawo medyczne ]

Comments Off