Próba monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w urazowym uszkodzeniu mózgu AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Odwadnianie płynu mózgowo-rdzeniowego było opcją leczenia, która wymagałaby oddzielnego umieszczenia ventriculostomii – podejścia do monitorowania, które jest podobne do tego, określonego w protokole dla trwającego badania Tkankowej Tkankowej Mózgu w Urazowej Uszkodzeniu Mózgu (BOOST 2) (numer ClinicalTrials.gov NCT00974259). Odwodnienie płynu mózgowo-rdzeniowego jest zgodne z zarządzaniem opartym na wytycznych.7 Chociaż jest on skuteczny jako środek do tymczasowego obniżania podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 19 drenaż nie wykazał poprawy wyniku ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu. Tu nie chodzi o to, czy ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest ważne – obie grupy były leczone z powodu nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Zbadaliśmy, czy zastosowany w tym badaniu protokół oparty na wytycznych7 znacznie poprawił wynik. Nasze wyniki nie potwierdzają wyższości leczenia opartego na monitorowaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego7 w porównaniu z leczeniem kierowanym testami neurologicznymi i obrazowaniem seryjnym TK w celu poprawy krótkoterminowego lub długoterminowego powrotu do zdrowia w ogólnej populacji pacjentów z ciężkim urazowym uszkodzeniem mózgu. To odkrycie nie przemawia przeciwko stosowaniu monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W tym miejscu testowany był wyłącznie oparty na monitorowaniu algorytm interwencyjny. Jest możliwe, że protokół badania obrazowo-klinicznego zapewnia lepszą kontrolę ciśnienia wewnątrzczaszkowego.17 Alternatywnie, brak skuteczności można przypisać innym czynnikom, takim jak zastosowanie uniwersalnego progu ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub skuteczności i toksycznych skutków środki lecznicze stosowane indywidualnie lub w połączeniu. Dodatkowe przyczyny braku skuteczności mogą obejmować interpretację danych dotyczących ciśnienia wewnątrzczaszkowego (skupienie się na wartościach chwilowych zamiast tendencji lub na ciśnieniu wewnątrzczaszkowym, a nie na zgodności mózgowej), brak identyfikacji podtypów urazowego uszkodzenia mózgu wymagających różnych podejść do zarządzanie (identyfikacja podtypu może ewoluować w trakcie leczenia), powszechny prymat manipulacji ciśnieniem wewnątrzczaszkowym w przeciwieństwie do innych interwencji fizjologicznych (np. zarządzanie ciśnieniem perfuzji mózgowej), a nawet uwzględnienie ciśnienia wewnątrzczaszkowego jako zmiennej terapeutycznej raczej niż wskazanie ciężkości choroby.
Wartość poznania dokładnego ciśnienia wewnątrzczaszkowego nie jest tutaj kwestionowana, nie jest też kwestionowana wartość agresywnego leczenia ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu. Nasze dane sugerują raczej, że konieczna jest ponowna ocena roli manipulowania monitorowanym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym w ramach monitorowania multimodalności i ukierunkowanego leczenia poważnych urazowych uszkodzeń mózgu.
[hasła pokrewne: odruch oksytocynowy, stomatologia mikroskopowa łódź, alfabetyczny spis chorób ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis chorób odruch oksytocynowy stomatologia mikroskopowa łódź