Zespół ganserowski.

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Spokrewniony z zespołem ganserowskim jest puerylizm hosteryczny, w którym chory (najczęściej kobieta) zachowuje się jak małe dziecko, szczebiocze głosikiem dziecięcym, przybiera dziecięce maniery i wymowę, nazywa siebie dzidzi, kicia, bawi się zabawkami. W zachowaniu tym nie ma zazwyczaj przemyślanej konsekwencji, gdyż chory popełnia niedorzeczności, które nie zdarzają się dzieciom, np. nie poznaje swoich krewnych lub wypowiada skojarzenia zgoła nie dziecięce. Wernicki opisał pod nazwą pseudodemencji podobny zespół, jednakże o przebiegu przewlekłym, zdarzający się najczęściej w następstwie do znanego wypadku. Chorzy ci może nie popełniają tak uderzających niedorzeczności jak wyżej opisani, ale odpowiedzi ich naśladują otępienie niezwykle głębokiego stopnia. Zasadnicza różnica w stosunku do prawdziwego otępienia organicznego polega na tym, że chorzy ci zatracają elementarne wiadomości i doświadczenia, które u organików pozostają nie naruszone. Ponadto stwierdza się wiele innych objawów histerycznych, które nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do psychogennego pochodzenia sprawy. Wyliczając miesiące chorzy ci przestawiają je w naiwny sposób, przy próbie Romberga padają bez fazy balansowania, na pytanie, ile jest 3 X 9, odpowiadają np. 39 itd. Pseudodemencja Wernickego występuje często pod postacią nerwicy roszczeniowej. Odgrywa ona również niemałą rolę w psychiatrii wojennej. Mechanizm jej powstawania nie różni się niczym zasadniczym od sytuacyjnego zespołu Gansera ani od histerycznego puerylizmu. We wszystkich tych sprawach, które są pochodzenia wyłącznie środowiskowego, chociaż przyjmuje się rolę dyspozycji osobniczej w ich powstawaniu, sprawność intelektualna jako taka nie doznaje uszczerbku, mimo że wypowiedzi chorego o tym pozornie świadczą. [przypisy: stomatologia mikroskopowa łódź, twaróg wartości odżywcze, schizofrenia prosta]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: schizofrenia prosta stomatologia mikroskopowa łódź twaróg wartości odżywcze