Zdolność zapamiętywania.

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Także trudniejsze testy na dyzartrię mogą służyć do zbadania zdolności zapamiętywania. W lżejszych przypadkach chory zapamiętuje pewne przeżycia, jednakże nabyte engramy okazują się bardzo nietrwałe i ich ekforia już po krótkim czasie okazuje się niewykonalna. Zapamiętywanie nie jest jednakże jakąś osobną władzą psychiczną. Pamięć jest integralną całością, a wgląd w jej funkcjonowanie uzyskujemy drogą analizy tworzywa spostrzeżeń klinicznych. W każdym razie w powolnie postępujących procesach otępieniowych, które stopniowo i równomiernie niszczą tkankę mózgową, np. w otępieniu starczym, stwierdzamy z zasady, że chory dobrze sobie przypomina dawne przeżycia, a źle lub wcale nieprzeżycia świeższe. Tłumaczymy sobie to dwojako. Po pierwsze, tym mocniej tkwią engramy, im sprawniejsza w chwili przeżyć była funkcja zapamiętywania, która z upływem lat słabnie. Po wtóre, dawne engramy dlatego tak mocno tkwią, że ulegały pogłębieniu dzięki ich częstemu odtwarzaniu; każde bowiem odtworzenie jest zarazem ponownym przeżyciem, stwarza więc możność ponownego zapisu w miejscu starej engrafii. Dowodem tego zdaje się być fakt, że przy wielokrotnych odtwarzaniach ulegają zapisowi również nieścisłości, pomyłki, przekręcenia, które zniekształcają pierwotną postać dawnych engramów, prawdopodobnie najpodobniejszą do prawdy. Zaburzenia zdolności przechowywania, czyli organiczne upośledzenie pamięci sensu stricto należy rozumieć w znaczeniu psychofizjologicznym jako zniszczenie, a może tylko porażenie lub ciężki niedowład osobniczych nabytków engraficznych. [patrz też: laparoskopia endometrioza, kamagra opis, alfabetyczny spis chorób]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis chorób kamagra opis laparoskopia endometrioza