Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach cho- rego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nie- równość wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres beżpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a na- wet w naj cięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudałym powieszeniu, również w upojeniu patologicz- nym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, cho- ciaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla: porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrzą- sach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwier- dzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd za- pomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powra- cają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypomina- nia. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym usz- kodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: , masło shea, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu ]

Comments are closed.