Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trwałość oznacza czasokres, w ciągu którego pewna treść zachowuje się gotowa do przypomnienia. Trwałość pamięci bywa indywidualnie rozmaita. Duża trwa- łość pamięci polega przeważnie na częstym odświeżaniu wspomnień. Szczególnie fakty z wczesnego dzieciństwa pamiętamy dzięki częstemu ich wspominaniu, czasem pamiętamy je z opowiadań drugich ludzi. U starych ludzi cierpi zdolność zapamie- tywania, a więc przyswajania sobie nowych nabytków pamięciowych, natomiast zdol- ność przechowywania i przypominani? może utrzymywać się z zadziwiającą trwa- lością. Są liczne sposoby mnemotechniczne sztucznego utrwalania faktów w pamięci. 3. Szybkość zapamiętywania podlega również indywidualnym różnicom. Za- zwyczaj, gdyż mowa jest o dobrej pamięci, ma się -na myśli szybkość i łatwość zapa- miętywania. Nie jest to słuszne, gdyż zdolność ta ma wartość tylko w łączności z in- nymi właściwościami pamięciowymi. Szybkość zapamiętywania bez trwałości nie przedstawia dużej wartości. 4. Przez gotowość pamięci rozumiemy umiejętność łatwego przypominania potrzebnych w danej chwili danych •pamięciowych. Przypominanie zależy od zdol- ności kojarzenia dla odnalezienia wyobrażeń, które zdolne są nasunąć poszukiwane obrazy pamięciowe. Czasem nie udaje się nam przypomnieć czyjegoś wyglądu. Wy- starczy wówczas, gdy ktoś nam zwróci uwagę pa jakiś drobny szczegół, dotyczący tej osoby, np. jej .tik lub sposób uczesania albo jakąś okoliczność z przeszłości, np. gdzie miało miejsce spotkanie – aby z wyobrażeniem tym skojarzyły się dalsze szcze- góły, . po czym wnet przypomni się nam cały obraz tej osoby. Są ludzie o rozległej wiedzy, a więc o ogromnych zasobach pamięciowych, którzy nie umieją z posiada- nych wiadomości zrobić użytku we właściwej chwili, np. w czasie dyskusji. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejek kokosowy, Stomatolog Kraków ]

Comments are closed.