Ubóstwo wy- obrazen i pojec

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ubóstwo wy- obrażeń i pojęć sprawia, że chorzy ci nie są zdolni nazwać coś jednym wyra- zem; zamiast tego pojęcie to opisują rozwlekle. W otępieniu starczym powra- cają wciąż uporczywie wspomnienia z dawnych czasów, w otępieniu paralitycz- nym przeważają odczyny egocentryczne. Różnice obrazów otępienia zależne od takiego czy innego czynnika etiologicznego poznamy w części szczegółowej. W szczególności zaburzenia czynności myślowych w przebiegu otępienia pa- daczkowego są tak znamienne, że pozwalają często na rozpoznanie po krótkiej wymianie zdań. 2. Niedorozwój może być rozmaitego stopnia. Za naj cięższy stopień uważamy taki stan, w którym nie zdążył się wykształcić znamienny dla czło- wieka drugi układ sygnalizacyjny, czyli mowa. Poziom ten określamy nazwą idiotyzmu. Jeżeli rozwój umysłowy zatrzyma się na takim poziomie, że osobnik mimo usiłowań wychowawczych ze strony środowiska nie jest zdolny przyswoić sobie elementarnych wiadomości szkolnych, tj. w zakresie umiejętności pisania, czy- tania, prostych działań rachunkowych, to mówimy o głuptactwie (imbe- cillitas). Za najlżejszy stopień niedorozwoju uważamy ograniczenie umysłu (debilitps mentalis), które obejmuje szeroki zakres możliwości, gdzie poziom inteligencji waha się między stanem, który pozwolił osobnikowi na zdobycie wiadomości w zakresie szkoły podstawowej, aż do stanu niewiele odbiegającego od normy. O sprawdzianach tych będziemy mówili osobno. Tutaj tylko warto podkreślić, że o niedorozwoju w lekarskim znaczeniu mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy obniżenie poziomu inteligencji w porównaniu z poziomem pra- widłowym spowodowane zostało czynnikami chorobowymi, a nie np. zanied- baniem- wychowawczym. Granica między zdrowiem a chorobą. jest czasem w praktyce trudna do określenia. Sama bowiem skala prawidłowego poziomu inteligencji jest ogromna. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, integracja sensoryczna, olejek kokosowy na włosy ]

Comments are closed.