Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie zdrowego dziecka do- wodzi, że nie jest ono zakażone prątkami gruźlicy. Jest ono wtedy po- datniejsze na zakażenie z zewnątrz niż dziecko z odczynem dodatnim. Ujemny odczyn skórny u dorosłych przy wyłączeniu czynników anergi- zujących przemawia przeciwko, gruźliczemu pochodzeniu zmian chorobowych i może wskutek tego- dopomóc w rozpoznawaniu rodzaju cho- roby płuc tam, gdzie waha się ono między gruźlicą a nowotworem płuc, ziarnicą złośliwą itd. Jest on wszakże ujemny także u osób, które do- piero co uległy zakażeniu gruźliczemu i znajdują się w okresie przed- alergicznym trwającym do 3 miesięcy (Bernard). U dzieci, szczepionych szczepionką B .C. G., odczyn skórny bywa bardzo często ujemny. Badając go u takich dzieci ze środowiska zdro- wego, więc nie narażonych na zakażenie gruźlicze, Maria Prokopowicz- Wierzbowska stwierdziła w pierwszym roku życia. 13% odczynów do- datnich, w drugim roku – 10%, od 3 do 5 roku życia – 3%. Odczyn dodatni u szczepionych szczepionką B. C. G. jest bardzo slaby, o małym nacieku i nieznacznym zaczerwienieniu. Cechuje go nadto r:ie- spotykana u zakażonych zmienność objawiająca się tym, że u tego sa- mego dziecka odczyn ujemny w ciągu kilku miesięcy zamienia się na do- datni, a poprzednio dodatni znika. Odczyn skórny bywa nieraz nawet ujemny i tylko dodatni odczyn Mantoux świadczy o tym, że szczepienie za pomocą B. C. G. wywołało alergię. U dzieci odosobnionych po zaszcze- pieniu odczynu jest na ogół ujemny do 4 tygodnia życia włącznie (Maria Prokopowicz- Wierzbowska). Jeżeli po zaszczepieniu dziecka. od- czyn Pirqueta jest dodatni, to wtórne zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy można przyjąć tylko wtedy, gdy opadanie krwinek w krwi jest wyraźnie przyspieszone, dziecko gorączkuje lub ma inne objawy tok- syczne i badanie radiologiczne wykrywa zmiany w płucach. Co się tyczy dorosłych z ujemnym odczynem Pirqueta, to po szczepieniu ich za po. mocą B. C. G. metodą podskórną odczyn staje się dodatni w 75% a drogą doustną – w 55%. Powtarzając szczepienie można uzyskać do. datni odczyn skórny w 100%. [przypisy: praca sochaczew olx, chirurg naczyniowy warszawa nfz, prądy traberta wskazania ]

Tags: , ,

No Responses to “Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie”

  1. Hanna Says:

    główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

  2. Washer Says:

    Article marked with the noticed of: psycholog bielsko[...]

  3. Jokers Grin Says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz praca sochaczew olx prądy traberta wskazania