Nabytki pamięciowe tkwią z szufladach.

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

W duchu wirchowianizmu wyobrażano sobie, że nabytki pamięciowe tkwią pochowane jakby w szufladach komórkowych, tak że zniszczenie pewnej grupy komórek musi pociągnąć za sobą doszczętną zagładę engramów. Teorie te nie potwierdzają się w doświadczeniu klinicznym. Ebbinghaus (przytocz. za Mazurkiewiczem) przez 22 lata nie powtarzał ośmiowiersza Byrona wyuczonego w latach szkolnych na pamięć, tak że zapomniał go zupełnie i nie mógł go sobie przypomnieć; mógł jednak stwierdzić, podczas ponownego uczenia się go na pamięć, że zaoszczędził powtarzań w porównaniu z liczbą konieczną do nauczenia się na pamięć innego ośmiowiersza, którego nigdy przedtem się nie uczył. To samo doświadczenie można robić z chorymi wykazującymi ciężkie luki pamięciowe w przebiegu alkoholicznego zespołu Korsakowa (Bleuler). Okazuje się, że i tutaj oszczędza się czasu przy ponownym uczeniu się materiału pamięciowego na pozór bezpowrotnie wraz ze wszystkimi engramami z zakresu luki pamięciowej zniszczonego. Wynika z tego, że engramy nie tkwią w komórkach w myśl prymitywnych wyobrażeń, gdyż przy grubych uszkodzeniach tkanki mózgowej musiałyby doszczętnie ginąć, nie pozostawiając dyspozycji do ich ułatwionego ponowienia. Natomiast czynności pamięciowe zdają się być funkcją całego mózgu. W szczególności dotyczy to zdolności przechowywania nabytków pamięciowych. Zaburzenia czynności przypominania. W patologicznych przypadkach nie wystarczy dobrze coś zapamiętać, pieczołowicie to przechować i mieć w gotowości do odtworzenia. Jeżeli bowiem zawiedzie czynność odtworzenia, to cały akt pamięciowy trzeba uważać za nieudany. Niektórzy dlatego chcą nawet w niewątpliwych zaburzeniach czynności przechowywania widzieć w ostateczności jednak zakłócenia ekforii. Jeżeli bowiem w ciężkim zespole Korsakowa możliwe jest odświeżenie engramów na pozór zniszczonych, a jednak istniejących, chociaż w jakimś trudnym do określenia utajeniu, to ostatecznie sprawa sprowadza się do możliwości ekforowania tych utajonych engramów. Jest to zagadnienie raczej teoretyczne, gdyż same engramy są pojęciem hipotetycznym, dotąd ani morfologicznie, ani neurofizjologicznie jeszcze nie wyświetlonym. [hasła pokrewne: laparoskopia endometrioza, nauka tańca przez internet, ewa dąbrowska dieta opinie]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ewa dąbrowska dieta opinie laparoskopia endometrioza nauka tańca przez internet