W krwinkach obojetnochlonnych stwierdza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W krwinkach obojętnochłonnych stwierdza się w, gruźlicy nadto zmiany toksyczne w postaci zatarcia .budowy i konturów jąder oraz ciemnych, grubych ziarn zasadochłonnych w protoplazmie, która nieraz barwi silę barwnikami zasadochłonnymi słabo. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonmych, zwięk- szenie ich liczby i pojawienie się w nich zmian toksycznych, objawy te idą najczęściej równolegle do stopnia natężenia sprawy gruźliczej. Gdy ,nastąpi całkowite wyczerpanie sił obronnych ustroju, wtedy zmian tych może zupełnie nie być. W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo- Limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby -wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może docho- dzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że popra- wie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocyów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gru- źlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek). W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba re- tikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwita- nia (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwi- stości, na od wrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. TŁumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z na- stępowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwięk- szenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). [przypisy: , odzież bhp, odżywka do włosów, olejek do włosów ]

Comments are closed.