Luka pamięciowa.

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Wskutek niedowładu czynności zapamiętywania powstaje coraz bardziej rozszerzająca się luka pamięciowa, tzn. brak zasobów pamięciowych z pewnego okresu czasu. Luka pamięciowa w ten sposób powstała dotyczy najświeższych nabytków pamięciowych, mianowicie ostatnich dni, tygodni, miesięcy, lat, nawet dziesiątków lat. Im dłużej osobnik żyje, tym dłuższy okres życia objęty jest tą luką pamięciową, wskutek czego wtórnie przychodzi do zaburzeń orientacji, o których poniżej będzie mowa osobno. W przeciwieństwie do wspomnień z ostatniego okresu, wspomnienia z dawnych czasów mogą się utrzymywać z zadziwiającą wyrazistością i ich przypominanie może nie przedstawiać najmniejszych trudności. Stąd wniosek, że zdolność przypominania jako taka, przynajmniej w czystych zaburzeniach omawianego typu, nie jest upośledzona. Schemat ten, praktycznie bardzo przydatny, daleki jest oczywiście od teoretycznej ścisłości. Nawet bowiem wtedy, gdy ucierpiała głównie zdolność zapamiętywania, równocześnie i inne czynności pamięciowe ulegają w pewnym stopniu upośledzeniu. Przy badaniu zdolności zapamiętywania pamiętać trzeba, że ujemny wynik może zależeć od mnóstwa okoliczności ubocznych, chwilowego rozproszenia uwagi, trwałych zaburzeń uwagi, stanu wzruszenia, apatii z zanikiem zainteresowań, braku współpracy chorego, któremu nie chce się dokonać żadnego wysiłku umysłowego itd. Czasem zapamiętywanie może być upośledzone wtórnie u chorego, u którego nie domaga pojmowanie. Przytępiony słuch może również imitować upośledzenie zdolności zapamiętywania. Wypracowano wiele sposobów badania zdolności zapamiętywania. W klinice posługujemy się standardowym zestawem pięciu cyfr, mianowicie 3, 5, 7, 4, 9 (tzw. test Kirschnera). Zdrowy człowiek, znajdujący się w zwykłym nastroju, zdolny jest. zapamiętać 5 do 6 cyfr, tzn. po bezpośrednim powtórzeniu podanego szeregu cyfr i następowym odwróceniu uwagi na inne tematy, zdolny jest cyfry te bez błędu, w podanej kolejności powtórzyć. Organicy mylą się już nawet przy bezpośrednim powtórzeniu. Po odwróceniu uwagi powtarzają tylko część tych cyfr lub przestawiają ich kolejność. Dla tego samego celu można kazać choremu, aby zapamiętał sobie leżące na biurku przedmioty lub wiszące na ścianach pokoju obrazy, a po chwili kazać, aby je wyliczył. [podobne: olejowanie wlosów, poradnia psychologiczna ursynów, leczenie pijawkami cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dzienne zapotrzebowanie kcal leczenie pijawkami cena poradnia psychologiczna ursynów