Zaburzenia czynności pamięciowych.

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

NADCZYNNOŚĆ PAMIĘCI (HYPERMNESIA) Nadczynność pamięci nie odgrywa w psychopatologii szczególnie ważnej roli. Nie chodzi tu oczywiście o prawidłowe zjawiska wybitnych uzdolnień pamięciowych, zdarzających się osobniczo, a także nie o fizjologiczny fakt pojawienia się w marzeniu sennym dawnych wspomnień z wyrazistością zmysłowego oglądu wprost niemożliwą na jawie, ale o przypadki, kiedy człowiek zdolny jest przypomnieć sobie szczegóły bardzo dawnych, zapomnianych przeżyć, których przypomnienie w prawidłowych warunkach byłoby niemożliwością. Ludzie, którzy ocaleli z niebezpieczeństwa śmierci, opowiadają niekiedy, że wśród tej grozy ujrzeli nagle jakby na filmie wyrazisty skrót całego życia. Zdarza się to również w majaczeniu gorączkowym, a szczególnie w psychozach starczych, gdzie wyłaniają się z odległej przeszłości, z najwcześniejszego dziecięctwa nieodtwarzalne na jawie wspomnienia. Takie wyraziste wspomnienia zapomnianych szczegółów życia można odtworzyć i drogą hipnozy.
NIEDOCZYNNOŚĆ PAMIĘCI (HYPONESIA) Niedoczynność pamięci obejmuje właściwie całość najistotniejszych i praktycznie najważniejszych zaburzeń pamięciowych. Mają one ogromne znaczenie w rozpoznawaniu zwłaszcza zespołów organicznych, w których stanowią, obok otępienia, podstawowy trzon objawów klinicznych. Zaburzenia hipomnestyczne można podzielić w pierwszym rzędzie na dwie grupy: zaburzeń czynnościowych i organicznych. Zaburzenia czynnościowe występują nawet jako fizjologiczne zakłócenia czynności pamięciowych. Któż z nas nie potrafi przytoczyć mnóstwa przykładów zawodu, jaki mu sprawiła pamięć w pewnych chwilach życia? Te fizjologiczne zakłócenia pamięci można podzielić na trzy grupy. Zakłócenie czynności zapamiętywania występuje z zasady tam, gdzie wskutek silniejszego rozdrażnienia afektywnego uwaga nasza jest rozproszona, tak, że nie udaje się jej skupić na przedmiocie, który staramy się zapamiętać. Gdy jesteśmy silnie zdenerwowani i czytamy książkę, łapiemy się na tym, że nawet duże ustępy przejechaliśmy wzrokiem tak, jak gdybyśmy czytali, percepcje te jednakże nie dotarły do punktu ostrego widzenia w strumieniu naszej świadomości, nie dotarły do apercepcji, pozostały przeżyciami tła naszego pola świadomości, a tym samym nie uświadomiły się z należytą ostrością i nie zostały zapamiętane. Blokujące działanie wzruszeń stwierdzają często sędziowie przesłuchując świadków. Zeznania świadków katastrofy bywają sprzeczne. Istotne szczegóły wydarzenia nie zostały zapamiętane, wskutek czego nierzadko uległy konfabulacyj nemu zafałszowaniu. które utrwaliło się jako błędne wspomnienie. [podobne: stomatologia mikroskopowa łódź, twaróg wartości odżywcze, schizofrenia prosta]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: schizofrenia prosta stomatologia mikroskopowa łódź twaróg wartości odżywcze