Zaburzenia orientacji.

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, własnej osobowości jest zjawiskiem bardzo złożonym i zawiłym, na którego prawidłowy przebieg składają się różne czynności psychiczne. Zaburzenia orientacji, jeżeli występują łącznie w kilku wymienionych kierunkach, są znamienne dla zespołu organicznego oraz dla psychoz przebiegających z zaburzeniem świadomości. Zaburzenia orientacji w jednym lub dwóch kierunkach mogą jednak wystąpić także w następstwie zaburzeń pojmowania, uwagi, myślenia, w szczególności urojeń, także omamów oraz silnych wzruszeń. W stanach tych zarówno pamięć, jak i sensorium mogą być bez zarzutu. Jeżeli omawiamy zaburzenia orientacji w tym miejscu, to dlatego że najczęściej chory traci orientację w następstwie zaburzeń pamięciowych, mianowicie zdolności zapamiętywania. Zdolność zapamiętywania cierpi w pierwszym rzędzie w sprawach organicznych ośrodkowego układu nerwowego. Sprawy przebiegające z zaburzeniem świadomości również upośledzają zdolność zapamiętywania. Także rozproszenie uwagi, silne stany wzruszeniowe jako takie, tudzież wzruszenia towarzyszące omamom i urojeniom prowadzą do upośledzenia czynnościowego zdolności zapamiętywania. Z przyczyn organicznych czy czynnościowych, zawsze jednak zaburzenia orientacji zdają się być wynikiem przede wszystkim upośledzenia czynności zapamiętywania. Jeżeli chory nie rejestruje bieżących wydarzeń, to nie jest zdolny zapamiętać ani daty, ani miejsca pobytu, ani osób otaczających go, ani zrozumieć sytuacji, w której się znajduje. Jeżeli, zapis pamięciowy nie dokonuje się w ten sposób w ciągu dłuższego czasu, to w pamięci chorego powstaje luka, na skutek której zatraca on orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji, a z biegiem czasu i co do własnej osobowości. Natomiast zaburzenia orientacji spowodowane omamami i urojeniami, są jak zobaczymy, czymś innym. Tutaj często dochodzi do zjawiska podwójnej orientacji, związanej z rozszczepieniem osobowości, gdzie chory zachowuje właściwą orientację, lecz równocześnie uznaje drugą po myśli swoich urojeń. [więcej w: erozja szkliwa, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz