Przegląd zaburzeń orientacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Zaburzenia orientacji w szczegółowym przeglądzie wyglądają, jak następuje.
1. Dezorientacja w czasie bywa stałym składnikiem zespołu psycho-organicznego oraz zespołów psychotycznych przebiegających z naruszeniem świadomości. W lżejszych przypadkach chory nie potrafi podać dokładniejszej daty, myląc się co do dni, w cięższych przypadkach co do tygodni, miesięcy, w najcięższych przypadkach co do lat i co do dziesiątków lat. W lżejszych przypadkach zdarza się też jednak, że chory potrafi podać dobrze dzień i miesiąc, myli się natomiast co do roku bieżącego. Pochodzi to stąd, że dzień i miesiąc wbija sobie częściej w pamięć w toku swoich zajęć zawodowych albo w rozmowie z ludźmi, podczas gdy roku może w swojej pamięci dłuższy czas nie odświeżać. W lżejszych przypadkach zaburzenie orientacji w czasie może się wyrażać tylko niepewnością, z której chorego można łatwo wytrącić. Na przykład lekarz zapytuje chorego o bieżący rok, chory odpowiada z pewnym wahaniem trafnie: ,,1956. Na to lekarz ze zdziwieniem w mimice i w głosie zapytuje: ,,1956?. Ktoś nie mający wątpliwości nie da się zbić z tropu. Jednakże chory, który tylko zgadł, zacznie się wahać albo poprawi szybko np. na 1957. Aby się przekonać, jakie są rozmiary dezorientacji w czasie, wypytujemy chorego o wypadki w jego życiu w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy i lat; stwierdzamy zwykle bez trudu, w jakim zakresie nastąpiło upośledzenie zdolności zapamiętywania i na jaki czas rozciąga się brak orientacji w czasie. Jeżeli chory nie wie, jak długo przebywa w klinice, myśli, że znacznie krócej, niż to było rzeczywiście, nie wie, co się z nim działo przedtem – to określając rozmiary luki pamięciowej określamy tym samym i zakres dezorientacji w czasie. [więcej w: erozja szkliwa, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz