Gruźlica płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu klinicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami podgorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Chory na gruźlicę płuc może jednak – przynajmniej w pewnym okresie choroby – być dobrze odżywiony pomimo nawet rozpadowego charakteru gruźlicy. Dobry stan odżywienia i dobry ogólny stan chorego stwierdza się nieraz w gruźlicy u niemowląt i małych dzieci, pomimo nawet rozległych zmian w płucach. Duże zmiany rozpadowe w płucach stwierdza się przy nadmiernym stanie odżywienia również w gruźlicy płuc otyłych. Ogólna budowa bywa u chorych na gruźlicę płuc często wątła, nieraz jednak na gruźlicę płuc zapadają, jak zauważył już Laetinec, także osoby silnie zbudowane, akrobaci i atleci są nawet bardzo skłonni do gruźlicy. Najczęściej spostrzega się w gruźlicy płuc typ pokaźny klatki piersiowej (thorax paralyticus, tom II). Staje się on wyraźniejszy w późniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy nastąpi wychudnie nie i zanik mięśni. W innych przypadkach dopiero wyniszczenie chorego doprowadza do powstania znamiennej klatki piersiowej poraźnej, której wtenczas nadaje się miano klatki suchotniczej. Spostrzega się wszakże u chorych na gruźlicę płuc i inne typy klatki piersiowej, żaden bowiem typ, nawet silna klatka piersiowa, nie wyłącza rozwoju gruźlicy płuc. U chorych na gruźlicę płuc powstają często zniekształcenia klatki piersiowej, wywołane samą sprawą gruźliczą w płucach. Mianowicie spostrzega się u nich nierzadko asymetrię, która może być różnego stopnia, czasami tak nie znaczna, że wykrywa się ją jedynie podczas głębokiego oddychania chorego i to nieraz tylko przy kojarzeniu metody oglądania z obmacywaniem. Asymetria może dotyczyć całej połowy klatki piersiowej lub jest tylko częściowa, np. w postaci zapadnięcia jednej z okolic nadobojczykowych lub podobojczykowych . [podobne: erozja szkliwa, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz