Zwiększone przeżycie z enzalutamidem w raku prostaty po chemioterapii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Jedno dodatkowe zdarzenie niepożądane zgłoszone przez badacza jako omdlenie miało kilka cech sugerujących napady padaczkowe. Dyskusja
W tym badaniu 3 fazy stwierdziliśmy, że enzalutamid, doustny inhibitor sygnalizujący receptor androgenowy, znacznie przedłużył przeżycie mężczyzn z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego po chemioterapii o medianę 4,8 miesiąca i zmniejszył ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 37% w porównaniu z placebo. W analizie wieloczynnikowej korzyść z przeżycia obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym u stratyfikowanych w zależności od wieku i stanu sprawności ECOG, położenia geograficznego ośrodka badawczego, zakresu choroby w obrazowaniu diagnostycznym oraz pomiarów biochemicznych obejmujących PSA i mleczan dehydrogenaza, nawet po dostosowaniu do czynników wyjściowych.
Dane te potwierdzają centralną rolę receptora androgenowego i sygnalizacji receptora androgenowego w postępie raka prostaty w całym spektrum choroby. Choroba oporna na kastrację była wcześniej uważana za chorobę oporną na hormony. Korzyści z przeżycia w tym badaniu potwierdzają prace przedkliniczne wykazujące, że przekazywanie sygnałów przez receptor androgenowy przyczynia się do progresji choroby pomimo kastracyjnego poziomu testosteronu i poprzedniej konwencjonalnej terapii antyandrogenowej. Ten wynik w połączeniu z ostatnim doniesieniem o korzyściach przeżycia z octanu abirateronu plus prednizon (prawdopodobnie wynikającego z dalszego obniżenia poziomu androgenów), 22 stanowi, że guzy te nie są oporne na hormony, nawet po podaniu chemioterapii. Zmiany w receptorze androgenowym, w tym nadekspresja, są nie tylko onkogenne w układach modelowych, ale są również związane ze stymulującymi efektami z dostępnych środków antyandrogenowych. 7-9 Enzalutamid, w przeciwieństwie do bikalutamidu i flutamidu, nie ma znanej aktywności agonistycznej, 11 i enzalutamidu. terapia była w stanie spowolnić postęp choroby pomimo obecności niskich poziomów krążących androgenów.
W tym czasie, kiedy to badanie kontrolowane placebo zostało zaplanowane i rozpoczęte, nie było możliwości przedłużenia życia u mężczyzn z postępującym rakiem prostaty po leczeniu docetakselem; jednak w okresie badania zarówno kabazytaksel23, jak i octan abirateronu plus prednizon21 zostały zatwierdzone do użytku. Korzyści z enzalutamidu obserwowano nawet, gdy większy odsetek pacjentów w grupie placebo otrzymał kolejne systemowe leczenie raka prostaty, które, jak wykazano, przedłużyło życie (42% pacjentów otrzymujących enzalutamid i 61% pacjentów otrzymujących placebo). Poziom PSA wzrósł u większości pacjentów, którzy mieli progresję choroby podczas otrzymywania enzalutamidu, co sugeruje, że guzy pozostawały napędzane przez receptory androgenowe i androgenowe i potencjalnie wrażliwe na dalsze interwencje hormonalne.
Analizy zgłoszonych drugorzędnych miar wynikowych wspierały obserwowaną korzyść z przeżycia
[podobne: miesak kaposiego, ewa dąbrowska dieta opinie, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększone przeżycie z enzalutamidem w raku prostaty po chemioterapii AD 8”

 1. Sky Bully Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do medycyna naturalna[...]

 2. Janina Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 3. Michalina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentofobia leki[...]

 4. Woo Woo Says:

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: ewa dąbrowska dieta opinie miesak kaposiego rehabilitacja bobath