Apiksaban do przedłużonego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W dawce 5 mg dwa razy na dobę wykazano, że apiksaban jest skuteczny w zapobieganiu udarowi u pacjentów z migotaniem przedsionków, oraz w dawce 2,5 mg dwa razy na dobę, najniższej dawki ocenianej w badaniach fazy 2, wykazano być skutecznym w profilaktyce przeciwzakrzepowej po dużych operacjach ortopedycznych.13-15 W badaniu Apiksaban po wstępnym leczeniu zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich z leczeniem pierwszego rzutu z rozszerzonym terapią (AMPLIFY-EXT), porównaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo tych dwie dawki apiksabanu i placebo u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, którzy ukończyli 6 do 12 miesięcy leczenia przeciwzakrzepowego i dla których lekarze prowadzący leczenie nie byli pewni kontynuacji leczenia. Dodatkowymi celami badania było ustalenie, czy niższa dawka apiksabanu była skuteczna i czy było to związane z mniejszym krwawieniem niż wyższa dawka oraz zbadanie wpływu leczenia na wyniki zakrzepowe tętnic. Metody
Projekt badania i nadzór
Przeprowadziliśmy randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą porównujące skuteczność i bezpieczeństwo dwóch dawek apiksabanu z placebo w celu przedłużenia leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Badanie było sponsorowane przez Bristol-Myers Squibb i Pfizer. Komitet sterujący, składający się zarówno z autorów akademickich, jak i sponsorów, ponosił ostateczną odpowiedzialność za projekt badania, opracowanie protokołu, nadzór nad badaniem, weryfikację danych i analizy. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym i jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Sponsorzy gromadzili i utrzymywali dane; autorzy akademiccy mieli dostęp do danych przez cały czas, za pośrednictwem sponsorów. Niezależny komitet, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej, orzekł kwalifikacyjną wstępną diagnozę (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna) i wszystkie podejrzewane rezultaty. Niezależny komitet monitorujący okresowo dokonał przeglądu wyników badania. Wszyscy członkowie komitetu sterującego przyczynili się do interpretacji wyników, napisali i zatwierdzili wszystkie wersje manuskryptu i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji, a także zapewnili dokładność i kompletność danych oraz wierność tego artykułu. protokół badania.
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli mieli 18 lat lub więcej; jeśli obiektywnie potwierdzili, objawową zakrzepicę żył głębokich lub zatorowość płucną (z lub bez zakrzepicy żył głębokich); jeśli byli leczeni przez 6 do 12 miesięcy standardową terapią przeciwzakrzepową lub ukończyli leczenie apiksabanem lub enoksaparyną i warfaryną jako uczestnicy badania AMPLIFY (ClinicalTrials.gov number, NCT00643201); jeśli podczas nawrotu leczenia przeciwzakrzepowego nie wystąpił nawrót objawów; i jeśli wystąpił kliniczny stan równowagi dotyczący kontynuacji lub zaprzestania leczenia przeciwzakrzepowego.
Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli przeciwwskazanie do kontynuowania leczenia przeciwzakrzepowego lub jeśli wymagali stałej terapii przeciwzakrzepowej, podwójnej terapii przeciwpłytkowej lub aspiryny w dawce wyższej niż 165 mg na dobę
[podobne: nfz poznań przeglądarka, chirurg naczyniowy warszawa nfz, twaróg wartości odżywcze ]

Tags: , ,

No Responses to “Apiksaban do przedłużonego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej AD 2”

 1. Patrycja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie kanalowe bytom[...]

 2. Igor Says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 3. Emilia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna naturalna[...]

 4. Old Regret Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz nfz poznań przeglądarka twaróg wartości odżywcze