Zaburzenia czynnościowe gruczołów dokrewnych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Częściej niż swoiste zmiany anatomiczne spostrzega się w gruźlicy płuc zaburzenia czynnościowe gruczołów dokrewnych. W bardzo wczesnym okresie zakażenia gruźliczego, przebiegającego łagodnie, stwierdza się przeważnie nadczynność nadnerczy (Seweryn Sterring). Objawia się ono najczęściej wzmożeniem rozkurczowego ciśnienia tętniczego, limfocytozą, wybitnym odczynem poadrenalinowym brunatnym zabarwieniem skóry. W tymże okresie można niezbyt rzadko spostrzegać nadczynność tarczycy – pierwotną lub wywołaną nadczynnością nadnerczy. Objawia się ona przyśpieszeniem tętna, biciem serca, ogólną pobudliwością, a nawet stanami podgorączkowymi. W naszym piśmiennictwie takie postaci opisał pierwszy Franciszek Buiłokur, Władysław Janowski ujął je jako thyreotuberculosis. Zdaniem jego postać ta zależy od działania na tarczycę jadów gruźliczych. Seweryn Sterring tłumaczy nadczynność tarczycy zwiększeniem napięcia nerwu współczulnego, który odgrywa dużą rolę w walce obronnej ustroju z zakażeniem gruźliczym. Przypadki te rozpoznaje się nieraz mylnie jako postać poronną choroby Basedowa. Plwocina jest częstym objawem gruźlicy płuc, a w suchotach płuc prawie stałym. W początkowym okresie gruźlicy płuc jej nie ma. Gdy ognisko gruźlicze przebije się do oskrzela, wtedy chorzy zaczynają wykrztuszać plwocinę, na początku śluzową, ciągnącą się. Z czasem plwocina staje się śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wtedy jest żółtawa, szarawozielonawa. Gdy nastąpi już rozpad tkanki płucnej, wtedy plwo- cina staje się ropiasta i wydziela się obficie. Plwocina taka może być krążkowata albo też przedstawia się w postaci plwociny dążącej do dna lub kulistej. W plwocinie bywa domieszka krwi oraz stwierdza się ciałka ryżowe. Ilość plwociny, początkowo niewielka, stopniowo zwiększa się i z czasem może dochodzić nawet do 1 litra na dobę. Dzieci i kobiety często wcale nie wykrztuszają plwociny, gdyż bezwiednie ją połykają. Chorzy w ogóle czasami odpluwają bardzo mało plwociny albo nawet nic nie wykrztuszają, pomimo dużych jam gruźliczych w płucach. [hasła pokrewne: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, pediatra ostrołęka, afekt patologiczny]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia czynnościowe gruczołów dokrewnych.”

 1. Zofia Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 2. Ewa Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zdrowie choroba trzewna[...]

 3. Marshmallow Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 4. 57 Pixels Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: trener personalny[...]

 5. Gabriel Says:

  Wszystko na kasę chorych

Powiązane tematy z artykułem: afekt patologiczny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego pediatra ostrołęka