Czteroletnia skuteczność RTS, S / AS01E i jego interakcja z narażeniem na malarię AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Te bezwzględne środki są często stosowane do oceny narażenia na poziomie populacji, ale wykorzystanie ich do oceny indywidualnej ekspozycji byłoby bardzo pracochłonne. Metody
Projekt badania
Szczegóły projektu badania zostały opisane poprzednio 3.4 i zostały przedstawione w dodatkowym dodatku i protokole badania (w tym w planie analizy statystycznej), które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Oryginalny, randomizowany, kontrolowany proces przeprowadzono w Kilifi w Kenii oraz w Korogwe w Tanzanii. Poniżej przedstawiamy dane z Kilifi z randomizacji do 48 miesięcy po podaniu trzeciej dawki. Oryginalne badanie zostało sponsorowane przez GlaxoSmithKline Biologicals, które monitorowało badanie i zarządzało bazą danych przez pierwsze 12 miesięcy obserwacji.
Rozszerzona obserwacja po 12 miesiącach została przeprowadzona przez badaczy i sponsorowana przez Kenii Medical Research Institute – Wellcome Trust Research Program. GlaxoSmithKline Biologicals był odpowiedzialny za zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem organom regulacyjnym. Szczegółowe informacje na temat ról sponsorów i śledczych zawiera Dodatek Uzupełniający.
Uczestnicy
Dzieci, które poddano randomizacji w początkowym badaniu w Kilifi3, kwalifikowały się do włączenia do tego rozszerzonego badania kontrolnego. Oryginalne opracowanie i jego rozszerzenia zostały zatwierdzone przez Krajowy Komitet ds. Oceny Etyki Kenya Medical Research Institute, Western Institutional Review Board i Oxford Tropical Research Ethics Committee. Pisemną świadomą zgodę na przedłużenie badania uzyskano od rodziców lub opiekunów wszystkich dzieci za pomocą formularzy zatwierdzonych w Swahili lub Giriama. Niepiśmienne rodzice wyrazili zgodę za pomocą odcisku kciuka, a podpis został uzyskany od piśmiennego świadka.
Procedury badania
Szczegóły procedur badania opisano w Dodatku Uzupełniającym. W skrócie wykorzystaliśmy aktywne i pasywne metody nadzoru do identyfikacji przypadków klinicznej malarii. Pobrano próbki krwi w określonych punktach czasowych w celu wyszukania przeciwciał przeciwko regionowi powtórzeń P. falciparum circumsporozoite (przeciwciała przeciw circumsporozoite) i bezobjawowemu parazytemu.
Ekspozycja na malarię
Wskaźnik narażenia na malarię został obliczony jako ważony na odległość odsetek bezobjawowych lub objawowych przypadków malarii w promieniu km każdego dziecka w okresie 6 miesięcy, z wykorzystaniem danych od 870 dzieci objętych aktywnym nadzorem w tym samym badaniu obszar jako zaszczepiona kohorta.6 Dzieci zostały zaklasyfikowane jako mające niższą lub wyższą ekspozycję w zależności od tego, czy były na poziomie lub poniżej średniej kohortowej lub powyżej średniej kohortowej (patrz Dodatek dodatkowy dla szczegółów).
Analiza statystyczna
Punktem końcowym była malaria kliniczna (temperatura . 33,5 ° C i P
[patrz też: odczyn tuberkulinowy, ewa dąbrowska dieta opinie, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ]

Tags: , ,

No Responses to “Czteroletnia skuteczność RTS, S / AS01E i jego interakcja z narażeniem na malarię AD 2”

 1. Washer Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 2. Neophyte Believer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 3. The Dude Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

 4. Jagna Says:

  [..] Cytowany fragment: tanie sushi warszawa[...]

 5. Mr. Fabulous Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: ewa dąbrowska dieta opinie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego odczyn tuberkulinowy