Długoterminowe porównanie tętniaka aorty brzusznej do wewnątrznaczyniowej i otwartej naprawy AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wykresy Kaplana-Meiera skumulowanego prawdopodobieństwa zgonu lub wtórnej procedury terapeutycznej, zgodnie z typem naprawy tętniaka.Panel A pokazuje skumulowane prawdopodobieństwo zgonu z czasu randomizacji u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, którzy przeszli naprawę wewnątrznaczyniową w porównaniu z tymi, którzy przeszli otwartą naprawę. Panel B pokazuje skumulowane prawdopodobieństwo zgonu lub wtórnej procedury terapeutycznej. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki kliniczne w dwóch grupach leczenia. Dla pierwotnego wyniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wystąpiło 146 zgonów w każdej grupie (współczynnik ryzyka z naprawą wewnątrznaczyniową vs. naprawa otwarta, 0,97; przedział ufności 95% [CI] 0,77 do 1,22; P = 0,81) (rysunek 1A i tabela 2). Jak podano wcześniej, śmiertelność w okresie okołooperacyjnym (śmierć w trakcie hospitalizacji lub w ciągu 30 dni po zabiegu) była niższa w grupie wewnątrznaczyniowej-naprawczej niż w grupie otwartej-naprawczej (0,5% vs. 3,0%, P = 0,004). W naszej wcześniejszej analizie, z wynikami 2-letnimi dostępnymi dla 80% pacjentów, różnica w śmiertelności między dwiema grupami nie była już znacząca po 2 latach. W obecnej analizie obejmującej wszystkich pacjentów różnica w śmiertelności była istotna po 2 latach (współczynnik ryzyka z naprawą wewnątrznaczyniową, 0,63, 95% CI, 0,40 do 0,98, P = 0,04) i miał znaczenie graniczne po 3 latach (zagrożenie stosunek 0,72; 95% CI, 0,51 do 1,00; P = 0,05), ale nie później. Ograniczone średnie przeżycie również nie różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami po 5 latach (P = 0,13) i po 9 latach (P = 0,65).
Dziesięć zgonów (2 w okresie okołooperacyjnym i 8 późnych) określono jako związane z tętniakiem w grupie wewnątrznaczyniowej-naprawczej (2,3%), w porównaniu do 16 zgonów (13 w okresie okołooperacyjnym i 3 późno) w grupie otwartych napraw (3,7%; różnica, -1,4 punktu procentowego, 95% CI, -3,7 do 0,8, P = 0,22). W grupie endowaskularno-naprawczej potwierdzono sześć pęknięć tętniaka (4 wystąpiło ponad 5 lat po naprawie, a 3 z 6 zgonów), w porównaniu z brakiem przerw w grupie otwartej naprawy (P = 0,03). Spośród sześciu pacjentów z zerwaniem jeden z nich zmniejszył tętniak po randomizacji, inny opuścił wizytę w następnych badaniach obrazowych przez 3 lata przed pęknięciem, a trzeci pacjent odmówił leczenia po migdałach i rozpoznano powiększenie worka. Jeden z pozostałych trzech pacjentów przeszedł niedawne leczenie endowaskularne proksymalnej sekcji aorty, a u pozostałych dwóch pacjentów zdiagnozowano duże endoak typu w momencie pęknięcia.
Dodatkowe zabiegi terapeutyczne i inne wyniki
W sumie 148 wtórnych procedur terapeutycznych przeprowadzono u 98 pacjentów w grupie wewnątrznaczyniowo-naprawczej, a 105 procedur wykonano u 78 pacjentów z grupy otwartej naprawy (P = 0,26 dla liczby zabiegów i P = 0,12 dla liczby pacjentów ) (Tabela 2)
[patrz też: pediatra ostrołęka, odczyn tuberkulinowy, afekt patologiczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowe porównanie tętniaka aorty brzusznej do wewnątrznaczyniowej i otwartej naprawy AD 5”

 1. Olivia Says:

  [..] Cytowany fragment: kosmetyki naturalne SKLEP[...]

 2. Wojciech Says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 3. Sandbox Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: peruki[...]

 4. Lord Pistachio Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 5. Wiktoria Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do medycyna estetyczna[...]

 6. Mieszko Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Powiązane tematy z artykułem: afekt patologiczny odczyn tuberkulinowy pediatra ostrołęka