Zjawisko niepamięci retropsychotycznej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dreszer i Schramm zbadali powracanie pamięci po wstrząsach elektrycznych i stwierdzili, że następuje ono w kolejności chronologicznej nabywania danych pamięciowych; np. pewna chora tuż po ocknięciu się podawała swoje nazwisko panieńskie, potem przypomniała sobie, że jest zamężna, następnie dopiero przychodziło jej na pamięć imię jej 3-letniego synka, a wreszcie i imię jej 3-miesięcznej córeczki. Po ustąpieniu ostrej psychozy, nawet wówczas, gdy sensorium nie było upośledzone, stwierdza się bardzo często niepamięć treści minionych przeżyć psychotycznych. Zjawisku temu nadano nazwę amnesia retropsychotica. Tam gdzie sensorium było zmienione, niepamięć bywa zupełna, co najwyżej mogą pozostać luźne wyspy wspomnieniowe, nie wiążące się logicznie z żadną całością. Czasem wspomnienia takie trudno choremu odróżnić od marzenia sennego. Ale nawet tam, gdzie sensorium było nie uszkodzone, chorzy miewają trudności, gdy usiłują sobie wiernie odtworzyć przeżycia psychotyczne. Czasem wspomnienia z okresu psychozy pozostają w pamięci jako zamazane obrazy, nie dające się ani logicznie uporządkować, ani nawet w ogóle wysłowić. Pochodzi to w dużym stopniu stąd, że przeżycia psychotyczne nie kojarzą się integralnie z rzeczywistymi przeżyciami. Na tym samym zdają się polegać fizjologiczne trudności, jakie miewamy w usiłowaniach zapamiętywania treści przeżytych marzeń sennych. Zjawisko niepamięci retropsychotycznej występuje szczególnie wyraźnie po leczeniu elektrowstrząsowym. ZŁUDY PAMIĘCIOWE. Złudy pamięciowe i niedokładność odtwarzania mogą zachodzić już w fizjologicznych warunkach, jednakże w psychopatologii chodzi o szczególnie jaskrawe zaburzenia. Poza ostrym i przewlekłym alkoholizmem zdarza się to szczególnie w zespołach organicznych, a zwłaszcza u epileptyków. Obraz pamięciowy nie odpowiada rzeczywistości. Podobne wspomnienia zlewają się łatwo w jedno. Jeżeli chory był dwukrotnie w więzieniu, to obydwa pobyty mieszają mu się, tak że nie umie on odróżnić wydarzeń z pierwszego pobytu od wydarzeń z drugiego. U otępiałych ciężko chorych stwierdza się często, że mieszają oni wydarzenia z I wojny światowej z wydarzeniami z II wojny światowej. [patrz też: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, pediatra ostrołęka, afekt patologiczny]

Tags: , ,

No Responses to “Zjawisko niepamięci retropsychotycznej.”

 1. Karolina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do opieka paliatywna[...]

 2. Damian Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 3. Aurelia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: moczenie dzieci[...]

 4. Barbara Says:

  Też tak miałam ostatnio

Powiązane tematy z artykułem: afekt patologiczny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego pediatra ostrołęka